Tắm với Táp - Dân Làm Báo

Tắm với Táp

Bọn đầy tớ Ba Đình bầy cục súc
Sống bám vào quần chúng nhân dân
Lúc ở Trường Sơn trâu bò không được tắm
Nhai củ mì thay cơm cá trẹo răng.

Giờ là lúc đảng bầy đàn cần tắm
Bày ra trò múa rối nước mị dân
Mùi tham nhũng toát ra từ lỗ rốn
Biển nhiễm chì cũng phải tự thành trong

Cứ xuống tắm rồi lên bờ ăn nhậu
Chụp vài bô tung lên mạng làm quà
Cá Phọt Mô Sa đảng ta nuốt trọng
Cho đầy tiền để hạ cánh yên thân.

Biến nhiễm độc đâu có gì lớn chuyện
Bơm nghị quyết vào cá chết cũng thành tươi
Đảng tẩy sạch môi trường bằng nước bọt
Ngư dân tha hồ đánh bắt cá tôm tươi.

Đừng đổ tội Formosa thủ phạm
Vì đảng ta là đảng chư hầu
Nên gục mặt cúi đầu vào máng cám
Để trung thành tuyệt đối với China.

25.08.2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo