Trương Hòa Bình nâng bi Nguyễn Phú Trọng - Dân Làm Báo

Trương Hòa Bình nâng bi Nguyễn Phú Trọng

CTV Danlambao - Để đánh bóng cho Nguyễn Phú Trọng trong cuộc cách mạng chống muỗi kiếm đô la, phó thủ Trương Hoà Bình đã xun xoe đánh giày cho Nguyễn Phú Trọng rằng: "công cuộc phòng chống tham nhũng và tiêu cực đã có tín hiệu tốt khi Tổng Bí thư vào cuộc".

Vậy thì nguyên nhiệm kỳ tổng bí lú I, tổng lú đứng ngoài cuộc và mặc kệ đám ruồi bu kiến đậu đang bay vo vo trong đại sảnh Ba Đình!?

Trong nhiệm kỳ tổng bí lú I, Nguyễn Phú Trọng đã nổi tiếng với câu phát biểu rất lú mà không lú là: "đánh con chuột đừng để vỡ bình". Lý do là lúc đó, đánh đồng chí X phe chúng thì đồng chí X sẽ đánh đồng chí phe ta. Đánh qua đánh lại thì "tan xác" hết cái bình cộng sản. Do đó, ngày đồng chí X chưa làm người tử tế thì đồng chí L chưa vào cuộc. Bây giờ X đã bị đá văng, quyền lực thâu về một mối, không còn lo lắng đánh phe chúng nó đánh lại phe ta, vỡ hết cả bình, nên nhiệm kỳ tổng bí lú II, Lú vào cuộc trăm phần trăm, đánh cho Dũng cút đánh cho Phượng nhào. 

Trong cuộc tiếp xúc cử tri đảng viên vào ngày 5/8 tại Long An, để nâng cao tầm quan trọng của đại tướng đập ruồi Nguyễn Phú Trọng, phó thủ họ Trương còn dại dột phán rằng: "Nhiệm vụ này không kém gì chống giặc ngoại xâm, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự giám sát chặt chẽ của nhân dân. Dứt khoát không có vùng cấm trong đấu tranh phòng chống tham nhũng." (*)

Điều này đã vô tình tiết lộ bí mật quốc gia: 

Hiện VN có 2 loại giặc - giặc ngoại xâm là các đồng chí Lạ. Giặc nội xâm là các đồng chí Quen. Hai loại giặc này có tầm nguy hiểm như nhau. Gom chúng lại người ta gọi là giặc Mao Hồ.

Trong đám giặc giả này, hiện nay đám lên voi đang tìm mọi cách để truy cùng diệt tận tụi xuống chó. Đồng chí đồng rận rất "quen" đánh nhau tơi bời và đồng chí "lạ" ngồi rung đùi... câu cá chết biển Đông.

Xong chiến dịch diệt muỗi giết ruồi này, cái bình CSVN dĩ nhiên vẫn còn lúc nhúc những con chuột. Chỉ khác là tất cả chúng đều mang trên cổ một tấm thẻ mang tên: chuột LÚ-Ú. Con nào con nấy đều vừa LÚ vừa mập Ú.

06.08.2016_________________________________Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo