Bán nước là gì và những ai bán nước? - Dân Làm Báo

Bán nước là gì và những ai bán nước?

Nguyên Thạch (Danlambao) - Ngày nay, những tên bán nước để giữ đảng, giữ chủ nghĩa Mác-Lê, giữ quyền thống trị mà Hồ Chí Minh là tên đầu sỏ Hồ khẳng định một lần nữa với Tổng Lý Chu Ân Lai: “Việt Nam và Trung Quốc tuy hai mà một. Một dân tộc. Một Nền văn hóa. Một phong tục. Một tổ quốc. Nếu giúp chúng tôi thắng Pháp, thắng Nhật, thắng tất cả bọn tư bản vùng Đông Nam Á, nắm được chính quyền, thì nợ viện trợ sẽ hoàn trả dưới mọi hình thức, kể cả cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc, chúng tôi cũng làm, để đền ơn đáp nghĩa”. Sau đó Nguyễn Văn Linh (Mười Cúc) đã từng tuyên bố một câu để đời trong lịch sử: “Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng thà mất nước còn hơn mất Đảng”. (9) Cùng những tay đồ đệ nối giáo như Đỗ Mười (ĐM), Phạm Văn Đồng, Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Nguyễn Phú Trọng… kéo theo những tên tướng hèn như Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang, Nguyễn Chí Vịnh…

*

Hôm nay ngày 2- 9.2016, cái ngày mà cách đây 71 năm ông Hồ Chí Minh đã đọc bản "Tuyên Ngôn Độc Lập" tại quảng trường Ba Đình để rồi trong suốt thời gian cầm nắm quyền hành, nhất là sau khi đất nước đã bị qui về một mối thì ĐCSVN ngày càng đẩy đất nước lâm vào cảnh vong nô, bị cai trị bởi kẻ thù truyền kiếp phương Bắc ngông cuồng và ngạo mạn. Ông Hồ (Hồ Quang - Hồ Chí Minh) là nguyên nhân của mọi nguyên nhân đưa Việt Nam đến tình trạng vô cùng thê thảm của ngày hôm nay. Nối bước ông là những tên tội đồ phản quốc bán nước.

Theo định nghĩa thông thường thì bán nước là cá nhân hoặc tổ chức băng đảng lợi dụng quyền lực đem Tổ Quốc, Non Sông, Dân Tộc, Tiền Đồ, Tài Nguyên… của quốc gia dâng hiến cho ngoại bang.

Những hành động được xem là bán nước gồm có những việc như sau:

- Bán nước là là nguyện làm tôi tớ cho ngoại bang "Đánh Mỹ cho Tàu cho Nga đến người VN cuối cùng” - Lê Duẩn (1)

- Bán nước là giết anh em để được làm Thái thú cai trị chính đồng bào của mình nhưng sẽ sẵn sàng quì lạy Tàu cộng, còn gọi là "Hèn với giặc - Ác với dân". (2)

- Bán nước là phải tôn thờ và nhận chỉ đạo từ ngoại bang, (3) dẫu rằng ngoại bang cướp đất, biển, đảo thuộc chủ quyền quốc gia của mình.

- Bán nước là khi giặc bắn giết, đánh đập ngư dân của mình cũng làm ngơ, thậm chí giặc bắn tan sát máy bay quân sự, phi công sĩ quan của mình cũng phải chịu.(4)

- Bán nước là ngoại bang triệu qua mẫu quốc để truyền chiếu chỉ thì cũng phải tức tốc vâng lịnh sang nhận chiếu chỉ. (5)

- Bán nước là mỗi khi đảng và nhà nước hội họp phải có Thiên triều chỉ đạo. (6)

- Bán nước là bắt nhốt, đánh đập, bỏ tù bất cứ công dân nào đứng lên phản đối những hành động phản quốc. (7)

- Bán nước là ký kết với giặc về “Hội nghị Thành Đô 1990” và giữ bí mật tuyệt đối không cho người dân biết. Rồi phải thực hiện từng bước theo thời gian bàn giao như đã ký. (8)

- Bán nước là ngoại bang bắt ký thì phải ký, kể cả việc ký giấy bán nước. (9)

- Bán nước là... (Phần này do bạn đọc và các còm sĩ bổ sung).


Những ai đã được xem là dựng nước và những ai bị xem là bán nước?

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, các Vua Hùng được xem là những vị Quốc Tổ, đã có công dựng nước, mà dân gian đã có câu thành ngữ của thời đại hôm nay “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải có công bán nước”. Câu nói này đã nói lên điều gì? Thiết tưởng người viết không cần phải giảng giải lòng thòng.

Ngoài dựng nướcbán nước, lịch sử cũng đã khắc ghi các bậc tiền nhân anh hùng nghĩa khí đã có công giữ nước, quyết chí đánh đuổi giặc ngoại xâm từ phương Bắc như: Phù Đổng Thiên Vương, Trưng Trắc Trưng Nhị, Bà Triệu, Ngô Quyền, Trần Quốc Toản, Trần Hưng Đạo, Quang Trung Nguyễn Huệ, Lê Lợi…

Ngày xưa, những kẻ bán nước cầu vinh như Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc đã bị sử sách ngàn năm nguyền rủa.


Ngày nay, những tên bán nước để giữ đảng, giữ chủ nghĩa Mác-Lê, giữ quyền thống trị mà Hồ Chí Minh là tên đầu sỏ Hồ khẳng định một lần nữa với Tổng Lý Chu Ân Lai: “Việt Nam và Trung Quốc tuy hai mà một. Một dân tộc. Một Nền văn hóa. Một phong tục. Một tổ quốc. Nếu giúp chúng tôi thắng Pháp, thắng Nhật, thắng tất cả bọn tư bản vùng Đông Nam Á, nắm được chính quyền, thì nợ viện trợ sẽ hoàn trả dưới mọi hình thức, kể cả cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc, chúng tôi cũng làm, để đền ơn đáp nghĩa”. Sau đó Nguyễn Văn Linh (Mười Cúc) đã từng tuyên bố một câu để đời trong lịch sử: “Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng thà mất nước còn hơn mất Đảng”. (9) Cùng những tay đồ đệ nối giáo như ĐM, Phạm Văn Đồng, Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Nguyễn Phú Trọng... kéo theo những tên tướng hèn như Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang, Nguyễn Chí Vịnh...Thế mà những tên bán nước nêu trên đã dám mạnh miệng ngậm máu phun người rằng Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu là những tên tay sai của Mỹ và bán nước cho đế quốc. Nếu ông Diệm là tay sai cho Hoa Kỳ thì tại sao Hoa Kỳ cho lịnh giết?. Nếu ông Thiệu bán nước thì ông Thiệu đã bán cái gì cho Mỹ?.

Nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa không hề nhân nhượng, hiến dâng bất cứ tấc đất nào cho ngoại bang cả, và Mỹ cũng chẳng lấy bất cứ tấc đất nào của Việt Nam cả, đó là sự thật không thể chối cãi. Tuy sự thật là vậy nhưng những tên bán nước cũng “vừa ăn cướp, vừa la làng” một thời rằng ông Thiệu đã mang theo 16 tấn vàng ra ngoại quốc!. Chuyện vu khống đáng kinh tởm này đã bị các loạt bài của báo Tuổi Trẻ phanh phui vào tháng 4 năm 2006.(10)

Lịch sử là gì và ai sẽ viết nên lịch sử?

Những sử gia trung thực sẽ viết nên trang sử nghìn năm, họ căn cứ trên các dữ liệu thật có chứng cứ, những bài viết được đăng trên các trang mạng có uy tín được nhiều hệ thống thông tin trích đăng và từ sự công nhận của đại đa các tầng lớp trong xã hội đương thời khi diễn tiến các vụ việc đang xảy ra.

Lịch sử cận đại của nước nhà, sau hơn 70 năm cầm nắm quyền bính cai trị độc tôn cho miền Bắc và hơn 40 năm cho cả nước, đảng CSVN làm quá nhiều điều có khuynh hướng vọng ngoại một cách vô cùng tệ hại. Từ chủ nghĩa ngoại lai cho đến qui hàng, lệ thuộc ngoại bang một cách thậm tệ và kể cả những hành động hại dân, phản quốc.

Chuỗi thái độ cùng hành động quị lụy qui hàng Tàu cộng một cách nhu nhược ươn hèn, phản lại tổ tiên, đi ngược lại ý muốn của toàn dân đó là những hành động bán nước mà bất cứ sự ngụy biện nào cũng không thể chấp nhận.

Đảng CSVN đã để mất dần biển đảo, vịnh, đất liền qua các Hiệp định, Hội nghị, đã cố tình làm ngơ trước vô số hành động hung hăng ngang ngược của Tàu cộng, trong đó có đánh đập, cướp của, giết dân và ngay cả giết hại Quân đội Việt Nam một cách trắng trợn nhưng đảng vẫn làm ngơ hoặc chỉ giả vờ có những phản ứng không thỏa đáng.

Kết luận

Không cần phải đợi đến những bước thực hiện những điều mà ĐCSVN đã mật ký với Hán cẩu bắt đầu từ năm 2020 người dân mới biết rằng mình đã mất nước. Những gì mà Tàu cộng và Việt cộng đã và đang làm cho đất nước, cho dân tộc đến ngày hôm nay như “Hội nghị Thành Đô 1990”, Chiếm 7 đảo thuộc chủ quyền của VN và xây dựng các căn cứ quân sự kiên cố cũng như sân bay hiện đại, thành lập các căn cứ quân sự trá hình ngay trên nội địa trọng yếu của VN, ngang ngược tuyên bố chủ quyền Phân khúc 9 đoạn (Đường lưỡi bò) trên Biển Đông, tuồng thải chất cực độc nhằm tiêu diệt nguồn sống, môi sinh, giết hại dần mòn dân tộc này để dễ bề thôn tính toàn diện. Những thái độ chẳng những không dám phản ứng mà lại còn giấu dân sự tiếp tay nối giáo của đảng cho giặc này cũng đã đủ nói lên việc bán nước của bè lũ phản quốc.

Cổ nhân đã nói: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, thời gian đến năm 2020 tuy rất ngắn nhưng bản thân tôi tin rằng Tàu cộng sẽ bị thế giới văn minh đập tan ra từng mảnh, từ đó Việt cộng cũng sẽ tan nát theo số phận như chủ của nó.

01.09.2016


_____________________________________

Chú thích:


(7) - Trích từ Wikileaks:

"Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Cộng Sản, đảng Cộng Sản và nhà nước Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt Nam sẽ cố hết sức mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công xây đắp trong quá khứ. Và Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền Trung Ương tại Bắc Kinh, như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng, Quảng Tây". 

"Phía Trung Quốc đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, và cho Việt Nam thời gian 30 năm (1990-2020) để đảng CSVN "giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc". Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo