Bỏ... - Dân Làm Báo

Bỏ...

Nguyên Thạch (Danlambao) - Nhân vụ tòa án Hà Nội bỏ tù nữ nông dân anh hùng Cấn Thị Thêu, xin có vài "định nghĩa" về chữ Bỏ dưới trào sản để chị Thêu cùng các bạn đọc cho vơi phần nào nỗi nhọc nhằn dưới chế độ tàn bạo mục nát này.

Hồ Chí Minh "Thà giết lầm hơn bỏ sót"
Hồi xưa, chống đảng thì bị bỏ bao (bố)
Dưới chế độ cộng sản thì người dân phải bỏ nước

Dân kêu oan thì quan bỏ tù 
Dân phản đối thì côn an, dân phòng quánh bỏ mẹ 
Dân bị bắt vào đồn côn an thì bỏ xác
Giáo dân xuống đường thì an ninh khu phố ép bỏ đạo
Cán bộ muốn cướp đất thì dân phải bỏ nhà

Người đấu tranh thì an ninh vâng lịnh Tàu phù đập cho bỏ ghét
Khi Tàu cộng cướp biển đảo thì nhà nước kêu dân đừng bỏ biển vì cành sát biển không muốn bỏ bờ
Giặc Tàu cướp biển thì quân đội bỏ chạy
Đảng CSVN không dám chống Tàu cộng vì sợ bị đánh bỏ bu

Tham nhũng cướp tiền thì tòa án bỏ qua
Học sinh đu dây qua sông thì nhà nước bỏ lơ
Quan tham thì thẩm phán bỏ tội
CSGT thì chỉ biết lấy tiền bỏ túi

Cán bộ vòi vĩnh bị chửi nhưng cũng không bỏ tật
Cán cộng ra nước ngoài thì hay ăn cắp đồ bỏ bóp
Giao thông VN khi ra đường thì bỏ mạng
Việt kiều về nước làm ăn thì chạy bỏ của
Quan cộng chạy trốn ra nước ngoài thì tuyên bố bỏ đảng

Băng đảng bao che tội ác cho nhau, khi bị tố giác thì bảo là bỏ quên 
Dân nghèo đói thì bị đảng và nhà nước bỏ mặc
Tàn tật, bệnh hoạn thì nhà thương bỏ bê
Tàu đánh rắm một cái thì VC sợ bỏ bố...

Ngoài ra các cụ có nói: “Giàu bỏ bạn, sang bỏ vợ”.
Còn gì nữa thì quí còm sĩ đừng bỏ qua.

22.09.2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo