Chùm thơ của Tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm trước vận mệnh của đất nước - Dân Làm Báo

Chùm thơ của Tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm trước vận mệnh của đất nước

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mo A Di Đà Phật
Kính thưa Quý vị,

Tôi là Tu sĩ : Võ Văn Thanh Liêm, sinh năm 1940
Pháp danh: Nhựt Quang Minh, là một tín đồ tu theo đạo Phật Giáo Hòa Hảo

Kính thưa Quý vị,

Kính đến dân tộc Việt Nam trên 4000 năm Văn Hiến con Rồng cháu Tiên phải trải qua biết bao sự thống trị của Tàu và vẫn tiếp tục đô hộ khắc nghiệt Pháp tặc mà Việt Nam mãi mãi tồn tại đến ngày nay. Hôm nay trong dân tộc xảy ra những trận khốc liệt. Ai gây ra? Ai gây ra? Sâu dân mọt nước, bán nước, hại dân cũng vì Chủ Nghĩa của Các-mác Lê-nin, do ai học chính sách độc tài chủ nghĩa, vô thần đem về đây, đầu mối là Tất Thành thay đổi dạng hình là Hồ Chí Minh, cũng là giống dòng Cộng Sản bạo quyền, mối họa cho dân tộc đói khổ lầm than, phiêu lưu đất khách, bỏ thân biển đông mấy muôn triệu người kể sao cho xiết!

Kính thưa Quý vị, mà nay cũng còn diễn biến tiếp tục, rồi đây nước mất nhà tan, dân tộc không còn là dân tộc. Vậy ai là người thiệt giống dòng dân tộc, phải đứng lên đừng để loại căn mất gốc dân tộc.

Kính thưa Quý vị, 

Hỡi Việt Nam ai là người khí tiết, 
Sống ở đâu không biết giống dòng Tiên
Nước lâm nguy an phận nỗi lo riêng
Người đất khách vượt biên đang mong đợi.

Kẻ độc tài hại nước khắp cùng nơi
Người yêu nước thức thời sao để vậy
Đảng bạo quyền Quả tới phải phơi thây
Hồ ly kia cả bầy thiêu hủy hết

Học Ái Quốc cùng nhau đi Tập Kết
Hại giống nòi thây chết cả Trời ôi!
Ngày nay đây ác phước hưởng hết rồi
Xuống đất lên trời đâu thoát khỏi.

Kính thưa Quý vị,

Tu dĩ Võ Văn Thanh Liêm
Không phân biệt trẻ già Nam Nữ
Già trí cao, phận sự mưu cao
Yêu dân cứu nước đồng bào
Độc tài bán nước lẽ nào làm ngơ.
Phận nữ nhi đào tơ liễu yếu
Cũng noi theo Trưng Triệu Nữ Vương
Sứ Tàu Triệu Ẩu đón đường
Qua sông vào quán tìm phương phản hồi.

Trai Nam Việt là tôi nước Việt
Theo Chí Minh không biết Tổ Tông
Hồ ly đội lốt giống dòng
Hỡi người trí thức Lạc Hồng tỉnh chưa!

Tỉnh thì phải sớm trưa đứng dậy
Quét Lê-nin chẳng thấy bạo quyền
Nước nhà mới được bình yên
Giống dòng sống lại cháu Tiên mới còn.

Người kinh doanh chìu lòn sanh lợi
Lợi cho ai hại tới muôn dân
Cứ lo đóng góp Vô Thần
Nước nhà khi mất làm thân tôi đày.

Trai hào kiệt râu mày Nam tử
Nhìn Tất Thành xem thử mà coi
Học đòi chia rẽ giống nòi
Bỏ thân Trung Quốc biến loài yêu tinh

Thầy cô giáo học sinh dạy chữ
Dạy hiếu trung sách sử làm đầu
Đừng dạy bán nước rẽ bâu
Đem thân tôi mọi tớ hầu Tàu mang.

Thầy với Cô trong hàng học thức
Dạy học sinh đúng bực hùng anh
Đảng kia là đảng lưu manh
Đứng lên quét sạch để danh nước nhà.

Người ruộng rẫy cùng mà ra sức
Để sâu ăn khổ cực phí công
Nhọc lòng ruộng nọ trống không
Trái kia thẹo vết sâu ăn
Người mua chê chán bỏ thân ruồi lằn

Trai trung liệt đem thân vì nước
Gái Anh Thư đứng trước ba quân
Nước nhà thấy dửng, dừng, dưng
Sâu dân mọt nước lòng ưng sao đành.

Tu đạo Phật quyết thành Chánh quả
Nếu thành rồi thì trả Tứ Ân
Cửu Huyền báo đáp song thân
Chúng sanh độ tận được gần Như Lai.

Người hành đạo hôm nay chưa đạt
Thì động lòng gánh vác non song
Nước non ôm ấp trong lòng
Đền ân đất nước Non Bồng tiêu diêu.

Kính thưa Quý vị,
Tỏ ít lời những điều chưa hết ý
Khi thốt ra suy nghĩ quá đơn sơ
Mong đệ huynh nhính nhúc chút thời giờ
Tấm lòng thật thì thơ hòa cũng thật.

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính gởi đến tất cả Đại đồng trong Nhân loại.

Viết xong, ngày 18/8âl -18/9/2016dl

*

Kính thưa quý vị,

Hỡi tất cả đệ huynh Trị Sự
Đạo Tự do mình tự giáo truyền
Nương theo chơn lý Phật Tiên
Đạo thì không được, Đảng quyền dự can?

Chùa Quang Minh Tự
Đảng Cộng Sản theo đàng Quốc Tế
Đạo Tự do không thể không cho
Đệ huynh vô đó hát hò
Hát câu phá đạo vô lò Lê-nin.

Tại ai đây bán mình làm nhãn
Lòa mắt mình lầm đảng độc tài
Làm cho Tôn giáo đạo lai
Theo đồ bán nước ly khai giống dòng.

Tội đóng kịch lòng mong phản Đạo
Cởi lốt ra thì Cáo hóa Cầy
Tìm rừng tẩu thoát cao bay
Rừng đâu không thấy thi hài đầy nơi.

Mong huynh đệ thức thời tỉnh lại
Đạo Tự do cần phải ai cho
Đạo thì độc lập Tự do
Đảng thì theo Đảng, Đạo lo trì hành.
Đạo theo Đảng, con- ranh của Đảng
Đảng độc tài Cộng Sản đạo gì?
Ai sanh mà lại quên đi
Miễn ta có Đảng cần gì Mẹ Cha.

Khuyên Nữ Nam trẻ già huynh đệ
Tỉnh hay chưa đừng để tới trôn
Đảng Cộng, không vía, không hồn
Thân như bèo bọt đầu cồn sóng xao.

Thấy trước mắt đừng vào theo nó
Săn hết mồi thì chó còn đâu
Uổng công hầu hạ bấy lâu
Xác khô nằm đó theo hầu Tàu gian.

Nhớ người xưa an Bang định Quốc
Mấy ngàn năm Tấc đất không mòn
Theo Đảng rước giặc làm con
Đất thì hiến nạp bán hòn Trường Sa.

Ban Trị Sự ai là thiệt Đạo
Tỉnh cho mau mộng ảo Ma Vương
Rồi đây Ma nó cùng đường
Nó lo thân nó, ai thương tới mình.

Lầm đạo Tà, chết ắt phải theo Ma
Chết theo Ma, khó mà thân kiếm lại
Hồn vía tiêu biển bãi kiếp Vạn thu.

Kính thưa Quý vị,

Tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm kính gởi đến tất cả những bậc Tri kỷ thì phải thức thời mới gọi là trí thức

Nam Mô A Di Đà Phật

Viết xong ngày 19/8âl- 19/9/2016dl.
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo