Chúng ta đoàn kết cùng linh mục thắp đuốc Đặng Hữu Nam - Dân Làm Báo

Chúng ta đoàn kết cùng linh mục thắp đuốc Đặng Hữu Nam

Cảm tạ người thắp đuốc cùng anh em
Đây đuốc sáng đòi công lý tập thể 
Trách nhiệm đất nước cần được bảo vệ
Làn sóng dân chủ thế giới vào xem

500 đơn báo “Times” cũng điếng người
Dàn đồng ca ú ớ không ra hơi
Khi trăm triệu đơn khắp vạn mọi miền
Ba đầu sáu tay Fucmosa cũng chẳng yên

Ơi đoàn người hiên ngang lúc tảng sáng
Hành khúc ca có Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con muốn sống (Chúa ơi) chúng con muốn sống
Rừng vàng biển bạc hải đảo còn không

Biển chẳng hồi sinh thuyền bè treo bóng
Nỗi sinh tồn trong tay lũ quan tham
Thành Hồ trôi như bọt bèo đất nước
Bao nhiêu sông Hồ chờ chết lặng câm

Môi trường sống quốc gia sao cướp đậm
Xứ sở khóc cười bao điều nghịch lý
Nghệ An đánh động tòa án lương tâm
Toàn dân chờ ngày tòa án của dân!

30.09.2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo