Có mỗi một Formosa mà đã sợ - Dân Làm Báo

Có mỗi một Formosa mà đã sợ

Cá Cà Ná đang nằm trên thớt
Thoi thóp chờ móc ruột moi gan
Dám thách thức phùng mang trợn mắt
Với tập đoàn cán thép bông sen

"Có mỗi một Formosa mà đã sợ!"
Làm sao mau làm kiếp chư hầu
Hãy đứng vững trên đôi nạng thép
Chìa tay ra làm kiếp ăn mày

Từ Vùng Áng lết vô Cà Ná
Formosa thay họ đổi tên
Xem gia phả nhận ngay ra chúng
Đừng bày trò đánh lận con đen

Đừng so sánh cương nhu mềm cứng
Thép với tre với xốp... bằng thừa
Công dụng thép thì nhiều vô kể
Đảng Ba Đình vận dụng tối đa

Chúng đúc thép ra còng số 8
Còng Nhân quyền trao đổi con tin
Chúng la lớn Tự do - Hạnh phúc
Làm còng mồm khóa miệng nhân dân

Mặc áo giáp chúng may bằng thép
Đạn nào vào được tới tim đen
Lắp ghế ngồi vững như bàn thạch
Đừng có mà nhát khỉ rung cây

Chúng nó bảo thép tôi thế đấy
Rồi mặc tình đàn áp Nhân Dân
Ngậm hàm thiết bưng bô bợ chệt
Đạp nhân dân ngập dưới vũng lầy

Hãy ném đảng vào bồn nhà xí
Gạt cái cần giựt nước là xong
Cho chúng xuống 9 tầng địa ngục
Đừng vấn vương trần thế làm gì

15.0.2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo