Con hư tại mẹ Ngân - Dân Làm Báo

Con hư tại mẹ Ngân

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Mẹ Ngân đây là, "còn ai trồng khoai đất này", bà đương kim Chủ tịch Cuốc hội nước CHXHCNCC. 

Con của mẹ Ngân hư, không phải vì được nuông chìu quá độ, thả lỏng “không có gì quý hơn độc lập tự do” cho chúng, như tinh thần câu tục ngữ “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”, nhưng con mẹ Ngân hư vì bị mẹ bắt sống theo “phong cách Hồ Chí Minh”.

Cái hư mà người ta lo xa cho những đứa con đứa cháu được nuông chìu, đương nhiên là khác với cái hư của đám con cháu của mẹ Ngân bị noi gương “ông bác”, “ông cụ”. Cái hư sau “chất lượng” và “số lượng” hơn cái hư được nuông chìu gấp tỷ lần.

Cái hư người ta lo cho những đứa trẻ “hư tại mẹ, tại bà” chỉ là ba cái hư lẻ tẻ, như quen thói mè nheo, nhỏng nhẻo, đòi chi phải được nấy, hay quậy hay rầy, và nạn nhân của tác hại ấy nếu có, cũng chỉ nằm trong phạm vi gia đình. Còn cái hư tại mẹ Ngân dạy thì làm hại cho toàn xã hội, triệt tiêu văn hóa dân tộc, đảo lộn đạo đức tổ tiên, tiêu vong cả giang sơn tổ quốc... Nói chung là không phải chỉ bản thân con mẹ Ngân hư, mà là hư mọi thứ, hỏng sạch gia tài Mẹ Việt Nam.

Hư là vì mẹ Ngân dạy rằng: 

“Thanh niên cả nước cần nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nền tảng tinh thần vững chắc, xây dựng giá trị văn hóa và chuẩn mực của thanh niên thời đại mới...” 

Mẹ Ngân không giảng rộng ra “những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vì thì giờ của mẹ Ngân là vàng là bạc - đến như việc cho cá bác Hồ ăn mà mẹ Ngân cũng phải tranh thủ, mẹ hất cả chậu cám vào đầu bác, à quên, đầu cá - nhưng các con của mẹ Ngân chỉ cần mở mạng (internet) ra là mở mắt ra thấy “tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” ngay là:

- Người ít học;
- Mưu cầu hạnh phúc cá nhân;
- Mạo danh Nguyễn Ái Quốc;
- Làm gián điệp và sĩ quan cho Tàu cộng;
- Tự ca ngợi mình;
- Hỗn với tiền nhân và dân tộc;
- Phản bội ân nhân;
- Từ chối vợ chính thức và không bảo vệ được tình nhân;
- Hèn mạt;
- Vân vân...

Thấy mẹ Ngân dạy con kiểu này, thằng con Cu Tèo khóc rống lên một hồi, rồi tội nghiệp cho bầy con thím Ngân, mà rằng: 

“Dạy con sống theo tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh!?!?!?!.. Thà bóp mũi cho nó chết, hay để cho nó mất dạy, còn sướng hơn...

Mà con cái mẹ Ngân nào phải là it ỏi gì cho cam; con cái của mẹ Ngân là dân Việt cả nước, như lời mẹ Ngân mất dạy nói mới đây!!!

02.09.2016

Nguyễn Bá Chổi


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo