Lẳng lặng mà xem chúng…(*) - Dân Làm Báo

Lẳng lặng mà xem chúng…(*)

Cu Tèo (Danlambao) - ("Chụm" thơ Cu Tèo)

Lẳng lặng mà nghe chúng bắn nhau,
Bắn nhau rồi tự bắn vào đầu.
Phen này ông quyết đi buôn súng:
Theo “bác”, bao nhiêu đứa về chầu.

Lẳng lặng mà nghe chúng tố nhau,
Tham ô nghìn tỷ thấm vào đâu.
Phen này ắt hẳn đi tù sạch,
Đồng chí, toàn sâu, một chuyến tàu.

Lẳng lặng mà xem chúng chạy làng,
Đứa thì sang Mỹ, đứa sang Tây.
Phen này ông quyết buôn Chiếu Khán,
Vừa bán vừa la vẫn đắt hàng.

Lẳng lặng mà xem chúng bám con,
Đứa thì du học, đứa kết hôn.
Chạy đôn chạy đáo cho đi sạch,
Soạn chỗ mai này ông tót lon.

Bắt chước ai ta chửi mấy lời:
Chửi cha đám giặc khốn nhất đời.
Văn hoá, luân thường, chúng đảo ngược,
Một lũ không ra cái giống người.

(*) Tác giả xin trộm phép Tú Xương tiên sinhBình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo