Mèo vẫn hoàn mèo - Dân Làm Báo

Mèo vẫn hoàn mèo

"Mèo già" vớ được "chuột con"
Không ăn ngay, tính để vờn cho oai,
doạ già "bầy chuột" các nơi.
Đang say ngoảnh lại: Ôi mồi còn đâu!

Trốn sang tới tận Tây Âu
an toàn, "chuột" mới vểnh râu phát về:
Trước là chối tội bị quy
Sau xin ra đảng chỉ vì lý do:
Không tin vào tổng bí thư.
Khắp nơi cười: rõ mặt mo "mèo già"
Đùng đùng vội phát lệnh ra:
Khai trừ "chuột". Vẫn chỉ là vút đuôi.

Tưởng sau đại hội 12
"Mèo già" sẽ hóa ra loài tinh ranh
Diệt ruồi, đả hổ, trừ tham 
Oai phong như thể Cận Bình Trung Hoa
Nào ngờ chỉ hóa thêm già,
thêm ngu, thêm lú,... thành ra vẫn mèo. 
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo