Xem ông “đả hổ diệt ruồi” - Dân Làm Báo

Xem ông “đả hổ diệt ruồi”

Xem ông "đả hổ diệt ruồi"
Giúp dân được mấy trận cười, cám ơn!
Ông là người biết khơi nguồn
Luôn tìm cách biến nỗi buồn thành vui

“Đồng chí” ông được đổi đời
Nên vui chứ sao ông ngồi không yên?
Hay ông đấu đá thành quen
Đều quan "trong sạch", ông tìm diệt ai?

Sao không diệt bọn tay sai
Thân Tàu bán nước người người rẻ khinh?
Rồi về lo giữ lấy mình
Dân nổi giận chẳng nể tình ông đâu!

Cút đi phường liếm trôn Tàu
Bán Hoàng Sa, rước giặc vào Biển Đông!

Hà Nội, 14/9/2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo