Cộng sản Việt Nam sắp chết! - Dân Làm Báo

Cộng sản Việt Nam sắp chết!

Nguyễn Hồn Việt (Danlambao) - Chế độ quái thai Cộng sản Việt Nam từ lâu nay đã đặt ra cơ chế Thủ tón Chính phủ nằm trong Đảng ủy của Bộ Côn An, rõ là chúng chẳng tin cấp dưới, vì thế mà phải để Thủ tón Chính phủ nhọc công nằm trong Đảng ủy của Bộ Côn An. Thật là một sự “Họ nhà tôm cứt lộn lên đầu!”, đường đường một tay Nguyên Thủ của đất nước - Thủ tón Chính phủ, lại nằm trong Đảng ủy của một Bộ - với tay cấp dưới là Bộ Trưởng CA làm Bí Thư đảng ủy! Không hiểu những lúc sinh hoạt như thế thì tay Nguyên Thủ Quốc gia - Thủ tón Chính phủ kia đã báo cáo tay Bí thư đảng ủy kiểu gì? Chúng xưng hô với nhau như thế nào?

*

Sử xưa có chép rằng, Gia Cát Khổng Minh binh hùng tướng mạnh, kéo quân Thục ra Kỳ Sơn xâm lấn nước Ngụy. Tướng nước Ngụy là Tư Mã Ý, biết quân mình không bằng quân của nước Thục liền cố thủ không ra đánh. Gia Cát Khổng Minh thấy vậy bèn cử sứ giả đem quà tới trao cho Tư Mã Ý, Tư Mã Ý giở gói quà ra thì là giải yếm và đồ lót của phụ nữ. Tư Mã Ý tái mặt giận giữ, xong ông bình tĩnh lại ngay tươi cười đón tiếp sứ giả, trong khi đón tiếp Tư Mã Ý có hỏi sứ giả: Gia Cát Khổng Minh có quan tâm đến quân sĩ không? Sứ giả liền cao giọng khoe khoang: Thừa Tướng nhà tôi rất quan tâm tới quân sĩ, ông làm việc tới tận đêm khuy, ra soát tiền lương của từng quân sĩ, không để ai thiếu dù là một xu. Tư Mã Ý liền vui vẻ trọng đãi sứ giả, biếu quà thật hậu khi vị sứ giả kia về. Từ đó Tư Mã Ý kiên quyết cố thủ mà không ra đánh, bất kể quân Thục đến chửi bới khiêu khích, các Tướng Ngụy thấy vậy liền chất vấn Tư Mã Ý và xin ra đánh. Tư Mã Ý liền nói với các Tướng rằng Gia Cát Khổng Minh lắm mưu nhiều kế, ta không bằng được, nhưng hắn sắp chết rồi, chúng ta hãy án binh, thao luyện quân sĩ, chờ khi hắn chết thì chỉ một trận là quét tan quân Thục. Các Tướng hồ nghi vặn hỏi tại sao Tư Mã Ý biết Gia Cát Khổng Minh sắp chết? Tư Mã Ý nói: Sức người có hạn, thân làm Thừa Tướng mà phải coi sóc tới tận sổ lương của quân sĩ thì không sắp chết mới lạ. Từ đó các Tướng Ngụy tin lời Tư Mã Ý, ngày đêm thao luyện quân sĩ chờ ngày Gia Cát Khổng Minh chết. Quả nhiên, không lâu sau đó Gia Cát Khổng Minh đã chết ở tuổi 54, cũng không lâu sau đó quân của Tư Mã Ý đã thôn tính toàn bộ nước Thục.

Chuyện nay thấy rằng: Chế độ quái thai Cộng sản Việt Nam từ lâu nay đã đặt ra cơ chế Thủ tón Chính phủ nằm trong Đảng ủy của Bộ Côn An, rõ là chúng chẳng tin cấp dưới, vì thế mà phải để Thủ tón Chính phủ nhọc công nằm trong Đảng ủy của Bộ Côn An. Thật là một sự “Họ nhà tôm cứt lộn lên đầu!”, đường đường một tay Nguyên Thủ của đất nước - Thủ tón Chính phủ, lại nằm trong Đảng ủy của một Bộ - với tay cấp dưới là Bộ Trưởng CA làm Bí Thư đảng ủy! Không hiểu những lúc sinh hoạt như thế thì tay Nguyên Thủ Quốc gia - Thủ tón Chính phủ kia đã báo cáo tay Bí thư đảng ủy kiểu gì? Chúng xứng hô với nhau như thế nào?

Thế rồi, ở khóa trước đây (2010 – 2015), do Tổng lú chẳng thể tin nổi cả tay Nguyên Thủ Quốc gia - Thủ tón Chính phủ kia nữa, thế là bọn chúng lại đẻ thêm ra quy chế tham gia Đảng ủy của Bộ Côn An lại gồm cả tên Chủ tịt nước nữa. (1) Rõ là “Con này chẳng phải thiện nhân, Chẳng phường trốn chúa thì quân lộn chồng, Ra tuồng mèo mả gà đồng, Ra tuồng lúng túng chẳng xong bề nào!”

Rồi lại tới khóa này (2016 – 2020), tay Tổng lú lại tiếp tục chẳng tin nổi cả cái tay Chủ tịt nước kia nữa, thế là người ta thấy Đảng ủy của Bộ Côn An có cả 3 tay cao nhất nước nằm trong đó, đủ mặt: nào là Tổn Bí Thư nào là Chủ Tịt Nước nào là Thủ tón Chính phủ (2). Ha ha ha, những người có hiểu biết tự hỏi: Không hiểu đây là cái Đản ủy gì? Đản ủy của Bộ Côn An mà có tới 3 tay chẳng phải Côn An? Rõ là “Trai tứ chiếng, gái giang hồ. Cùng nhau gây dựng cơ đồ lưu manh.”

Không biết tới khóa sau, khi mà cả Bộ chính trị kia thấy rằng cả 3 tay Tổn Bí Thư, Chủ Tịt Nước, Thủ tón Chính phủ cũng chả đáng tin nữa thì sao nhỉ? Không lẽ cả cái đám BCT sang tất Đản ủy của Bộ Côn An? Liệu chúng có còn tồn tại tới khóa tiếp nữa, khi mà toàn đảng kia thấy cả lũ BCT cũng chẳng đáng tin? Liệu chúng có còn tồn tại tới khóa tiếp nữa, khi mà toàn Dân Việt thấy cả lũ 3 triệu đảng viên kia cũng chẳng đáng tin?

Cứ như câu chuyện xưa của Tư Mã Ý – Gia Cát Lượng mà suy thì Cộng sản Việt Nam chẳng còn sống được bao lâu nữa!

Ngày tàn của chúng sẽ không xa! Chúng ta hãy sánh bước cùng nhau để chuẩn bị lực lượng cho ngày đó!____________________________________

Chú thích:Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo