Giờ lịch sử đã điểm - Dân Làm Báo

Giờ lịch sử đã điểm


Mấy hôm nay Trọng biếng ăn bỏ ngủ
Sợ với lo căng thẳng tựa dây thừng
Chiếc thòng lọng như đang tròng vào cổ
Trọng Bắc kỳ biết lý luận cũng tiêu ma

Bằng mọi giá Phóc-mô-sa phải giữ
Bảo vệ Phóc- mô- sa để cứu đảng cứu mình
Tiếng Trọng Lú tru ma nghe rợn gáy
Máu Quỳnh Lưu còn đọng vũng đâu đây

Đừng chùng bước khi tay ta có súng
Có nhà tù, có thép đúc còng tay
Có đại Hán(g) đứng dạng chân chống đỡ
Đừng mơ mồng chuyện châu chấu đá xe

Lú lệnh lạc nhưng run như cầy sấy
Đám nha sai Hà Tĩnh cũng co vòi
Dân như nước vỡ bờ thành triều sóng
Phóc-mo-sa không còn cống để chui

Thật tội nghiệp bầy chó săn của đảng (CSCĐ)
Cởi giáp tan hàng, cờ trắng áo may-ô
Sợ quần chúng bắt đem làm rựa mận
Từ chó săn chúng đội lốt thành cừu

Phóc-mô-sa đặc khu Tàu tự trị
Tổng hành dinh đám thái thú Ba Đình
Đừng ngụy biện, ngụy trang, ngụy tạo
Phóc-mô-sa phải cút xéo về Tàu

Trả sự sống về cho vùng biển chết
50 năm sau chưa chắc sẽ phục hồi
500 triệu là những tờ giấy lộn
Sao đoạn đành bán rẻ cả Quê Hương

5.10.2015


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo