Theo gót Như Quỳnh - Dân Làm Báo

Theo gót Như Quỳnh

Như Ngọc (Danlambao) - Riêng tặng chị Như Quỳnh

Nha Trang biển khóc nhớ Như Quỳnh
Yêu nước thương nòi chẳng lặng thinh
Dáng nhỏ vai gầy xông bão tố 
Con thơ xã hội gánh bên mình

Đi tìm giọt nắng buổi bình minh
Thắp đuốc tương lai kết nối tình
Biển đảo môi trường kiên quyết giữ
Cho ngày Tổ Quốc rạng trời xinh

Dân càng phẫn nộ lũ âm binh 
Biến mảnh giang sơn chốn khổ hình
Bắt bớ người ngay còng tiếng nói
Công bằng lẽ phải của hành tinh

Kia bầy phản quốc để cầu vinh
Khiếp sợ Hoa Nam gã Cận Bình
Cướp nước quỳ dâng loài quỷ dữ 
Muôn đời sử Việt sẽ nguyền khinh

Cất bước cầm tay mãi biểu tình
Đòi quyền được sống chớ làm thinh
Yêu cầu thép cút xa Hà Tĩnh 
Vạn gót chân rền chúng thất kinh

Chớ sợ côn đồ sẽ động binh
Hôm nay chúng hẳn biết tình hình
Công văn các nước đòi công lý
Buộc thả Như Quỳnh đã đến dinh

Cùng nhau tiếp bước gót Như Quỳnh
Tỉnh thức muôn người mãi lặng thinh
Bắc thuộc gần bên đừng sợ nữa
Vùng lên hỏi tội lũ Ba Đình

Vùng lên buộc chúng thả Như Quỳnh!

#FreeMeNamBình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo