Một loại "văn hoá doanh nghiệp" của cán bộ "đảng ta" - Dân Làm Báo

Một loại "văn hoá doanh nghiệp" của cán bộ "đảng ta"

Bạn đọc Danlambao - Để moi tiền nhân dân cho bằng được, các quan tham huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã bêu tên các em học sinh mà gia đình chưa nộp tiền để nhà nước "xây dựng nhà đa năng" hầu làm xấu hổ các em.

Số tiền này là 700.000 đồng/em, phải đóng trong vòng 3 năm để các quan xây dựng nhà học đa năng theo... nhu cầu của nhà nước. Tuy nhiên, trước niên học 2016-2017 các phụ huynh đã nộp tiền đầy đủ nhưng các quan chức không hề thông báo khoản xây dựng nhà đa năng. Nhiều người xem như là đóng rồi mà không xây thì thôi không đóng nữa.

Có khoảng 25% gia đình các em không hoặc chậm trễ trong việc nộp tiền cho các quan.

"Doanh nghiệp moi tiền dân" được các quan chức cộng sản thực hiện theo đúng "quy trình" như sau:

1. Cán bộ đến từng nhà "vận động" đóng tiền (nói đơn giản: áp lực nộp tiền).

2. Hộ nào chưa có Hồ tệ để đóng thì các... doanh nhân cán bộ cho vay để nộp đủ.

3. Hộ nào không đóng thì bị các doanh nhân cán bộ bêu rếu trên loa phóng thanh.

Món hàng kinh doanh "xây dựng nhà đa năng" không được thực hiện bởi cơ quan Giáo dục & Đào tạo mà do chính các quan chức địa phương đứng ra làm chủ đầu tư với kinh phí 3,2 tỷ đồng.

Khi bị dư luận đặt vấn đề về văn hóa phóng thanh bêu rếu, quan tham Nguyễn Văn Báu - Chủ tịch UBND xã Cẩm Thăng tuyên rằng: Chỉ là để... "động viên"!

Bó tay chấm còm, bó chiếu đem chôn!

10.11.2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo