Chung bước về thôn - Dân Làm Báo

Chung bước về thôn

Nguyên Thạch (Danlambao) - Mừng Chúa Giáng Sinh và chào đón Năm Mới 2017 cho Dân Làm Báo vững tiến trên con đường đấu tranh giải cứu dân tộc.

Thôn Dân tụ hiệp lập nghĩa đường
Gióng lên tiếng hận, tiếng đau thương...
Đồng tâm hiệp lực... đường cứu quốc
Gọi đàn tha thiết cứu quê hương.

*

Thôn xưa vang dội tiếng hoan ca
Tôi trở về đây gọi là nhà
Chia cùng còm sĩ tình chiến hữu
Đầm ấm yêu thương tình chan hòa.

Lê thê bước lạnh đã bao lâu
Ai giục tim ai chốn giang đầu
Về đây tụ nghĩa đường tranh đấu
Kẻo bước thời gian ngã bóng câu.

Quê hương tan tác ngập khổ đau
Ba miền khốn khổ... oán hận trào
Trẻ thơ đỏ mắt đâu mắt biếc?
Người người lạc dấu bước tìm nhau.

Ai hỡi mải mê lạc lối về
Hãy mau hòa nhịp bước sơn khê
Nhạc khúc quân hành chung nhịp tiến
Hãy giữ vững tâm một câu thề.

Thôn Dân tụ hiệp lập nghĩa đường
Gióng lên tiếng hận, tiếng đau thương...
Đồng tâm hiệp lực... đường cứu quốc
Gọi đàn tha thiết cứu quê hương.

*

2020 xin chớ quên

2017 đến rồi đây
Chỉ 3 năm nữa là tới ngày
Mật Nghị Thành Đô ngày mất nước
Toàn dân nước Việt tính sao đây?.

Cúi mặt thờ ơ mãi hay sao?
Đến khi đất nước nô lệ Tàu
Ngàn năm lịch sử, dân thống khổ
Thêm ngàn năm nữa đầy khổ đau!.

Nước mất nhà tan phải đứng lên
Tiếng gọi núi sông dội vang rền
Toàn dân vùng dậy lời cứu quốc
2020 xin chớ quên.
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo