Năm 2018, CS sẽ phải giải thể mà không tốn một viên đạn - Dân Làm Báo

Năm 2018, CS sẽ phải giải thể mà không tốn một viên đạn


Linh Mục Nguyễn Duy Tân - giáo xứ Thọ Hòa chia sẻ với các Thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà trong dịp tri ân cuối năm, được văn phòng Công Lý Hòa Bình của DCCT Sài Gòn tổ chức. Trong lời phát biểu chia sẻ của mình, linh mục Nguyễn Duy Tân nhấn mạnh cộng sản VN sẽ bị giải thể vào năm 2018 và sẽ không mất một viên đạn nào.
* Nguồn video: Tin Mừng Cho Người Nghèo


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo