Máu - Dân Làm Báo

Máu

Máu đã đổ trên đường đi khiếu kiện
Máu đang gào trong lồng ngực nhân dân
Máu đang sôi trên lò lửa than hồng
Máu đang khóc qua rèm mi nước mắt

Máu khao khát đòi môi trường trong sạch
Máu căm hờn bọn bán nước buôn dân
Máu thôi thúc đôi chân trần tiếp bước
Máu anh hùng dân tộc 4000 năm

Máu dân đổ trên đường vào Hà Tĩnh
Máu mẹ tôi cùng với máu em tôi
Máu anh tôi phải bỏ biển lên bờ
Máu, nước mắt nghẹn ngào cơm không cá

Máu đứng dậy vươn vai thành Phù Đổng
Máu sóng thần cuốn sạch tượng hồ, lăng
Máu bất khuất không cúi đầu hàng giặc
Máu lưu manh đừng giở giọng côn đồ

Máu Trong Lú bốc mùi Trần Ích Tắc
Máu Phúc, Ngân, Quang, khai nước tiểu của Tàu
Máu trả máu luật có vay có trả
Máu ngân hàng không được thiếu một xu

Máu của đảng máu lai căng mất gốc
Máu chư hầu, kêu bọn chệt bằng Cha.

16.02.2017Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo