Cường hào ác bá Đoàn Ngọc Hải - Dân Làm Báo

Cường hào ác bá Đoàn Ngọc Hải

Tin sốt dẻo từ thành hồ ché đỏ
Trận càn nhanh, nhằm "giải phóng vỉa hè"
Đập, cẩu, hốt, như một bầy thảo khấu
Dưới chiêu bài đầy tớ của nhân dân

Hắn là ai? thì ra Đoàn Ngọc Hải
Đọc trại ra là tên Đái Ngọc Hành (Hoàn)
Nằm trong bìu, nên số đẻ bọc điều
Phó chủ tịch của thành hồ quận một

Hải xung kích với mồm loa mép giải
"Xử lý ngay không một tiếng on (une) đơ (deux)
Hắn nổ tiếng Tây chứng tỏ tay đui
Mong đảng nhớ để tuyên dương công trạng

Xéo đi Hải, đừng chỉ tay năm ngón
Tay đeo đồng hồ, tay lếu láo cellphone
Đó tài sản do nhân dân đóng thuế
Sao cường hào ác bá hiếp nhân dân

Trong lúc biển Miền Trung đang hấp hối
Đảng đổ thừa do tảo đỏ nở hoa
Lái dư luận tránh xa vùng biển chết
Mở rộng lề dân, "giải phóng vỉa hè"

Chuyện biển đảo để hạ hồi phân giải
Chuyện vỉa hè mới đáng nói đáng lo
Đừng ôm đồm chuyện nọ xọ chuyện kia
Làm hoen ố 16 chữ vàng 4 tốt.


Babui


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo