Formosa phải cút xéo về Tàu - Dân Làm Báo

Formosa phải cút xéo về Tàu

Formosa tên tội đồ của đảng
Đang âm thầm hủy diệt biển Miền Trung
Vũ khí nặng là ống ngầm xả thải
Hóa chất lên nòng êm ái như ru

Mặt trận vỡ mà không cần tiếng súng
Biển vẫn rì rào tiếng sóng khơi xa
Nhưng sự sống lòng đại dương tắt thở
Cá dạt vào bờ trắng giải khăn sô

Tưởng biển thở thật ra đang hấp hối
Bờ cát dài thoi thóp chẳng còn ai
Trời đứng gió buồm ra khơi ngơ ngác
Cá không còn bầy còng gió bơ vơ

Đảng đã cõng Formosa vào Vũng Áng
Rước tử thần gây thảm não tai ương
Vùng sinh thái tiêu điều như cõi chết
Biển thành chảo dầu, địa ngục trần gian

Ai biết được vài chục năm sau nữa
Cả giống nòi mang dị tật bẩm sinh
Ăn nước mắm cùng cá tôm nhiễm độc
Có kêu trời, trời cũng chẳng thèm nghe

Đừng ngồi đó mà dửng dưng tự tại
Lưỡi hái tử thần chưa đụng đến ta
Hãy xuống đường vì giống nòi dân Việt
Formosa phải cút xéo về Tàu.

05.03.2017Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo