Rước tàu Kilo về Việt Nam cân ký - Dân Làm Báo

Rước tàu Kilo về Việt Nam cân ký

Nhìn qua Lào, Việt Nam ta số một
Có biển dài thêm tàu lặn Kilo
Biển nhiễm độc do Formosa "sự cố"
Nên gởi dân qua ở đợ cho Lào

Đảng tự hào nào rừng vàng biển bạc
Cứ rung đùi ngồi đó cũng giàu to
Mua tầu lặn để phò Tàu cứu nước
Đánh đấm gì bọn chó đảng tru ma

Phải trang bị tận răng dân mới sợ
Bằng tiền chùa sao ngu dại không mua
Mua 1 tỉ viết hóa đơn 2 tỉ
Một tỉ kia "đố ai biết việc này"!

Đất nước ta ưu tiên dân làm chủ
Đảng bám bờ còn biển có ngư dân
Gặp tàu lạ cứ giương cờ Tàu cộng
Lá bùa Tàu sẽ cứu mạng ngư dân

Đảng chỉ lo phòng thân và thủ thế
Chứ dám gì phòng thủ chống Tàu ô
Đợi khối sắt khổng lồ han rỉ sét
Bán cho Tàu cân đồng nát là xong

Bởi biển đảo đảng ký dâng cho Chệt
Biển Đông giờ nên gọi biển Thành Đô
Biển hợp tác, hòa bình và hữu nghị
Giữa Ba Đình và thằng bố Bắc Kinh.

03.03.2017Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo