Một lũ chung dzô... dịm, trên bảo dưới không nghe - Dân Làm Báo

Một lũ chung dzô... dịm, trên bảo dưới không nghe

Tư nghèo (Danlambao) - Dạo này thủ Phúc ăn ngủ không ngon, đầu rơi thêm vài sợi tóc. Lý do: cả lũ thuộc cấp đều bị liệt vào dạng chung dzô dịm, trên bảo dưới không nhúc nhích.

Tình trạng này xảy ra trong bối cảnh đả muỗi đập ruồi, anh Trọng biểu, anh Phúc sai mà chẳng đứa nào nghiêm chỉnh chấp hành phê và tự phê, chỉ thấy cả đám phê phê như hút cần sa, không coi thủ tướng ra cái củ gì.

Trước tình trạng đó - "Vấn đề này một lần nữa được đặt ra tại buổi làm việc giữa Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan, đơn vị vào ngày 21/4." (*)

"Một lần nữa" tức là tụi nó trường kỳ kháng chiến trong công cuộc xụi lơ, kệ mụ nội thủ tướng. Lần này thì đích thân đàn em Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Mai Tiến Dũng đã đứng ra nói chuyện phải quấy giùm cho đàn anh Phúc niễng.

Hiện nay, có đến 189 nhiệm vụ mà chú Phỉnh giao cho các bộ ban ngành phải hoàn tất nhưng đám đàn em chỉ hoàn thành có 120 phi vụ.

Trong 189 nhiệm vụ này thì có đến 120 cái thuộc về Bộ Công Thương, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án liên quan.

Cái đám chung dzô dịm chính trong vụ này là bầy đàn Bộ Công thương vẫn cứ đang tỉnh bơ như làm ngơ trước chỉ thị của Trọng lú, Phúc niễng là phải làm cho ra ngô ra khoai 12 dự án thuộc ngành công thương được khui hủ mắm là kém hiệu quả, thua lỗ. 

Bộ ngu sao thành thực khai báo!!!

Với cái đà chung dzô dịm này, bảo đảm cái trán hói của chú Phỉnh mỗi ngày sẽ bóng hơn vì không có gì để cùng với đại ca Lú nổ vang trời trong kỳ hội nghị TƯ đảng sắp tới đây.

25.04.2017Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo