Thông báo tối mật, khẩn số : 582-CV/TU ngày 10/3/2017 do phó bí thư thường trực thành ủy Tất Thành Cang ký chỉ đạo - Dân Làm Báo

Thông báo tối mật, khẩn số : 582-CV/TU ngày 10/3/2017 do phó bí thư thường trực thành ủy Tất Thành Cang ký chỉ đạo

Dân oan Trường Thịnh & Thủ Thiêm (Danlambao) - Nội dung: Rà soát kỹ các kết luận của Thủ tướng, các quyết định giải quyết khiếu nại… Dự thảo kế hoạch tiếp dân, xây dựng kịch bản chi tiết; tên gọi, thành phần tham dự, nội dung, các phương án xử lý, thời gian và địa điểm…

Về báo chí; tổ chức buổi họp riêng do Ban Tuyên giáo thành ủy; định hướng thông tin báo chí trước, trong và sau buổi tiếp dân.

Nội dung kết luận do Trưởng ban tiếp công dân, phối hợp với Chánh văn phòng UBND và Chánh văn phòng thành ủy soạn sẵn.

Như vậy đã thấy rõ: Tất Thành Cang không chấp hành các kết luận của Thủ tướng, các Chỉ đạo, các Phán quyết của Tòa án các cấp, chà đạp Nghị Quyết số: 18-NQ/TU ngày 08/08/1998 của Ban Thường Vụ Thành ủy về công tác quy hoạch, đền bù, ngồi xổm trên luật pháp, nhằm uốn nắn, bóp méo sự thật, hầu chụp mũ công dân. Đúng là qua Thông Báo tối mật và khẩn này, Tất Thành Cang lại muốn giết dân oan Thủ Thiêm thêm một lần nữa cho “chúng mày tan thành cức luôn”

Theo ông Lê Thanh Hải, cần phải có “bàn tay sắt” trong quản lý sử dụng đất, quản lý xây dựng và quản lý qui hoạch ở Thủ Thiêm. Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đã yêu cầu như vậy khi cùng các thành viên UBND TP làm việc với lãnh đạo quận 2 vào sáng 6-4/ 2007. Sau 2 năm vẫn không kết qủa, Ông điều Tất Thành Cang về làm bí thư kiêm chủ tịch UBND quận 2 từ 2009-2012. Ông Cang đã dùng bàn tay sắt để cướp hàng ngàn nhà đất của nhân dân, nằm ngoài ranh quy hoạch và ranh thu hồi. Bị tố cáo gay gắt, không bị xử lý, nhưng được thăng chức, mỗi ngày một cao hơn và mỗi ngày một ác ôn hơn với nhân dân quận 2.

Đối với dân oan Thủ Thiêm ông đã gây “nợ máu” nghiêm trọng nhất!

Như vậy đủ để giải thích: Tại sao các sai phạm rất nghiêm trong tại quận 2 không bị xử lý, mặc dù các sai phạm này đã có kết luận qua nhiều chỉ đạo của Thủ tướng, các Phán quyết của Tòa án các Cấp.

Trong buổi biểu tình sáng ngày hôm nay 28/04/2017, trước Văn phòng Chính phủ, một nữ dân oan Thủ Thiêm nhận được Thông Báo tối mật này, kèm theo Báo cáo của Thanh tra TP HCM, 2 Phụ lục và 12 nội dung trả lời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đã được soạn sẵn, do một Vị khách đi xe hơi ngang qua chỗ dân oan biểu tình trao tặng.

Đó là cách giải quyết khiếu nại và cũng là kết luận của Đoàn Kiêm tra liên Ngành TP HCM qua nhiều ngày tiếp xúc, tiếp dân và lắng nghe hết các tâm tư, bức xúc của công dân, đúng là thanh tra liên ngành!

Hiện nay dân oan Trường Thịnh và dân oan Thủ Thiêm đã biểu tình sang ngày thứ 6.

Thông báo tối mật, khẩn, số: 582-CV/TU ngày 10/3/2017 do phó bí thư thường trực thành ủy Tất Thành Cang ký chỉ đạo, là động lực, tiếp thêm sức mạnh và lòng can đảm cho dân oan biểu tình dài ngày tại Hà Nội, cho tới khi nào đạt được 2 yêu cầu: Lập Đoàn thanh tra liên ngành của TW và cho công dân về xây dựng lại nhà.


Hay nói theo ngôn ngữ của Chính quyền: Thông Báo này kích động và xúi dục dân oan phải đi biểu tình dài ngày.

Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo