Vùng lên quét sạch giống Hồ, Mao - Dân Làm Báo

Vùng lên quét sạch giống Hồ, MaoCon ong hút mật ong vô tư
Đâu biết việc đời ác có dư
Gấu cướp mật ong còn phá tổ
Ngẫm lại việc người cũng thế ư?

Dân quê chất phác vốn thật thà
Đổ bát mồ hôi lấy bát cà
Đất ruộng bao đời cha ông để
Cháu con cầy cấy xóm làng ta

Bỗng chốc dùi cui với dao găm
AK súng đạn mặt hầm hầm
Đuổi đánh dân đen ra khỏi đất
Bảo rằng đất đó đã xung công

Miệng quan trôn trẻ gớm hãi hùng
Cướp trắng ban ngày khỏi mánh mung
Chỉ thị rõ rồi trên có đảng
Bí thư, chủ tịch, bệ ban cùng

Nông dân mất đất khổ làm sao
Lang bạt tha phương trú chỗ nào?
Khiếu kiện củ khoai hoài công kiến
Hỏi ai ác bá với cường hào?

Ngư dân bám biển để mưu sinh
Nhất cử hùng cư lãnh hải mình
Từ thuở Tiên Rồng chia đôi ngả
Bao đời quẫy sóng giống Lạc Long

Bỗng đâu tàu lạ với tàu ma
Tàu phù, Tàu cộng, Tàu Formosa
Đuổi đánh ngư dân ra khỏi biển
Hút dầu, xả độc xem ao nhà

Dân chài mất biển khổ làm sao
Triệt kế sinh nhai tấp chỗ nào?
Kêu cứu, gán liền: "Quân phản động!"
Hỏi ai bán nước giết đồng bào?

Gian tham Hán tặc lộng phỉ quyền
Sao đám Ba Đình vẫn lặng yên?
Cõng rắn rõ rồi xưa Pắc Bó
Tân thời thái thú quan vi thiềng

Miệng đã ngậm tiền nên ngó ngơ
Tệ hơn con vật nhá đồ dơ
Đâu phải vì dân mà vì đảng
Đúng hơn vì một đám cướp cờ

Con giun xéo mãi cũng phải quằn
Dồn đến chân tường dám đứt phanh
Chết chỉ một lần không sợ nữa
Làm cho rõ mặt dẫu tan tành

Đồng Tâm, Mỹ Đức đã vùng lên (1)
Yên Trung xứ Bắc, Vọng Đông rền (2)
Nhất loạt khắp nơi cùng đứng dậy
Vang như sấm sét nhanh như tên

Nghệ An, Hà Tĩnh hiệp chung lòng
Quyết đòi lẽ phải biểu tình đông
Bao nhiêu uất ức bao dồn nén
Biển bức tử rồi cá còn không?

Song Ngọc, Quỳnh Lưu dậy Kỳ Anh (3)
Trắng đen công lý gióng bao lần
Bao giọt mồ hôi bao đơn kiện
Chuông đổ liên hồi, bao bước chân

Thạch Bằng, Thạch Kim chiếm Lộc Hà (4)
Đông Yên, Kỳ Anh chặn đường xa (5)
Phải đâu vô cớ dân xao động
Nhẫn tâm trơ mặt bạo quyền ma

Một người bị bắt vạn người đòi (6)
Bước chân rầm rập vọng vang trời
Một cánh tay đưa triệu cánh vẫy
Mặt quan nhợt nhạt trắng hơn vôi

Như ong như kiến nếu đồng lòng
Chung sức kiên trì ắt thành công
Chống lại bạo quyền cần dũng cảm
Và thêm đoàn kết khối thành đồng

Đã đến ngày người dân tỉnh thức
Đòi lại nhân quyền đòi lại tự do
Quyền tư hữu của dân trên hết
Đất biển của dân đâu của đảng bò

Đã đến ngày người dân cương quyết
Hỏi tội bạo quyền tận khắp nơi nơi
Tội cướp nước, tội đem bán nước
Toa rập gian phi giết hại giống nòi

Khí thế dân mình đã lên cao
Hải ngoại chung tay cũng góp vào
Hãy giữ bạn ơi và tiếp lửa
Vùng lên quét sạch giống Hồ, Mao

5/2017

Quang Dương


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo