Nước Việt mười năm sau - Dân Làm Báo

Nước Việt mười năm sau


Chúng kết án 10 năm tù Mẹ Nấm
Ngày mãn tù Mẹ Nấm đứng bơ vơ
Hỏi thăm đường lần về ngôi nhà cũ
Sao chung quanh ai cũng nói tiếng Tàu...

*

Ân nhân chúng, chúng còn đem bắn bỏ
Điển hình là bà Cát Hanh Long
Hồ đeo kính bịt râu xem tận mắt
Rồi diễn tuồng cá sấu khóc thây ma

Giờ chúng bảo xử đúng người đúng tội
Súng AK lên đạn đẻ ra còng
Điều 88 ứng cặp còng số 8
Chúng mang còng đi rao giảng niềm tin

Đến Nha Trang chúng còng tay Mẹ Nấm
Tội tuyên tuyên truyền chống nhà nước Hoa Nam
Phiên tòa xử công khai theo lề đảng
Một con ruồi cũng không lọt qua khe

Chúng kết án 10 năm tù Mẹ Nấm
Ngày mãn tù Mẹ Nấm đứng bơ vơ
Hỏi thăm đường lần về ngôi nhà cũ
Sao chung quanh ai cũng nói tiếng Tàu

Đứng ngơ ngác một mình đành độc thoại
Chỉ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh còn nói tiếng Việt Nam.Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo