Con đường Tân Thới Nhì và con đường Việt Nam - Dân Làm Báo

Con đường Tân Thới Nhì và con đường Việt Nam

Tháng Chín (Danlambao) - Cộng sản có tài phá hoại. Nếu có xây thì xây để rút tiền dân bỏ túi, xây xong thì phá, phá xong lại xây, xây để có tiền. Xây là độc quyền của quan chức loài sản vì có xây thì mới có tiền. Khi dân xây thì các quan kết tội là phá và xử nghiêm. Câu chuyện con đường Tân Thới Nhì cũng là chuyện của con đường Việt Nam trong sự nghiệp xây chơi phá thiệt của đảng.

Dân trong câu chuyện này là Nguyễn Thị Thanh Hoa và những người dân tại huyện Bình Chánh. Họ đã chủ động gom góp tiền, đổ đá, thuê xe ủi để chỉnh trang một khúc dài 700 mét trên con đường Tân Thới Nhì 16 vốn lầy lội sau mỗi cơn mưa.Hành động dân-xây này đã bị đảng-phá xử... nghiêm!

Gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Hoa đã tự bỏ ra 158 triệu hồ tệ để cải thiện con đường. Các quan chức kéo nhau đến nhà bà và đè bà ra phạt 3 triệu hồ tệ. Vì cái tội xây mà không xin phép đám phá và xây trái quy định. Còn một tội khác mà các cường hào ác bá cộng sản không công khai cho vào biên bản là tội làm mất đi "tư thế" để cho đảng và nhà nước lo nhưng chưa kịp và chưa muốn lo của đám cầm quyền lãnh đạo công cuộc phá hoại đất nước.

Con đường Tân Thới Nhì vừa mới được người dân "giải phóng" ra khỏi kiếp bùn lầy thì "quân giải phóng" thứ thiệt ào đến buộc người dân phải lấy hết đá dăm đã đổ xuống, hoàn lại con đường lầy lội như cũ.

Dân xây đảng phá! Chứ còn gì nữa!?

Biện hộ cho việc xử phạt và bắt dân hoàn trả lại con đường sình lầy lại cho đảng và nhà nước, Trần Văn Chiến, Chủ tịch đám ác bá cộng sản tại xã Tân Thới Nhì phán rằng con đường đá mà gia đình bà Hoa đổ chính là mương nước để sản xuất nông nghiệp.

Thế mới biết con đường dân đi dưới đây bị đảng cho là một cái mương:


Con đường Việt Nam: tất cả đều là những cái mương của đảng để theo đó nhân dân cả nước cùng nhau lội xuống ống cống xã hội chủ nghĩa.

Xem mương là đường và biến mương thành đường là lợi dụng quyền tự do xây dựng, quyền nhân dân làm chủ để chống phá chủ trương và chính sách phá hoại của đảng và nhà nước cộng sản.

05.07.2017Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo