Bác Tổng Lú: Đệ nhất quan tham chính hiệu - Dân Làm Báo

Bác Tổng Lú: Đệ nhất quan tham chính hiệu

Trần Thị Hải Ý (Danlambao) - “Không ai có thể phủ nhận rằng hiện nay T$ chuyên ngành xây dựng đảng ma dze in VN xhcn Nguyễn Phú Trọng là người có quyền tuyệt đối ‘nói lấy được, nói cho sướng cái mồm’; ‘nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ’ trước đất trời, trước con cháu, cha mẹ, ông bà, tổ tiên.”

*

Có bạn thắc mắc: Tại sao Tổng bí thư Trọng Lú lại đặt lợi ích của cộng đảng VN (4 triệu người) trước “lợi ích quốc gia, dân tộc” (90 triệu người)? (1)

- Hải Ý em xin thưa. Bác Tổng Lú đặt “lợi ích của đảng” trước “lợi ích quốc gia, dân tộc” là bởi bác ấy kiên trung nhất quán não bộ của một T$ chuyên ngành xây dựng đảng; chẳng là từ lâu chính bác ấy đã công khai tuyên bố, rằng:

1-. “Hiến pháp - văn kiện chính trị quan trọng vào bậc nhất sau cương lĩnh đảng” (2);

2-. “Quốc hội là thể chế hoá những nghị quyết và quyết định của Trung ương và Bộ Chính trị, tôi phải nói thật như thế.”(3)

- Khắp nơi trên thế giới, Hiến pháp vốn là mụ đỡ của Quốc luật. Riêng ở VN xã nghĩa, “Hiến pháp đứng sau cương lĩnh đảng” (Tổng Lú), nghĩa là Hiến pháp VN xã nghĩa chỉ là mớ giấy lộn so với cương lĩnh của cộng đảng nắm quyền. Nói cách khác, xã hội Việt Nam ta từ hơn 42 năm qua đã bị/được cai trị "tuyệt đối và toàn diện" theo cương lĩnh của vẹm chứ không hề theo Hiến pháp hay Quốc luật! Do đó, khẳng định dứt khoát Công Lý VN xhcn = diễn viên hài là chính xác, “sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý ấy không bao giờ thay đổi” (4).

Thần Công Lý Việt Nam xhcn

Cũng khắp nơi trên thế giới, Hiến pháp đều phải từ Quốc hội mà ra mà có, nhưng riêng trên đất nước Hồ Chí Minh, thực tế “Quốc hội là để thể chế hoá những nghị quyết và quyết định của Trung ương và Bộ Chính trị” (Tổng Lú), nghĩa là Quốc hội VN xã nghĩa xưa nay chỉ bao gồm một đống Bonzaï, một bầy lật đật của cộng đảng nắm quyền.

3-. Bác Tổng Lú nói rõ ràng, 14/08/2017: “Uỷ viên Bộ chính trị tuyệt đối không tham vọng quyền lực”, nhưng bác ấy đâu có nói Uỷ viên Bộ chính trị tuyệt đối không tham nhũng quyền lực. Khi nghe đọc bác ấy nói thì cần-nên-phải khách quan, công tâm hiểu theo định hướng xhcn chứ lị. Ấy vì, tham vọng và tham nhũng là hai khái niệm hoàn toàn tách biệt: 

Tham vọng quyền lực = Ambition de pouvoir / Ambition of power;

Tham nhũng quyền lực = Corruption de pouvoir / Corruption of power! 

Không có tham vọng quyền lực thì hoạ chỉ có loại Hồ đồ giả cầy tửng tửng mới xung phong ra làm đầy tớ nhân dân với đồng lương e chỉ đủ ăn sáng! Lưu ý: Lương chính thức của bác Tổng Lú là khoảng 15 triệu Hồ tệ (= ± 750 Mỹ kim), là bậc lương tuyệt đối cao nhất trong đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam.

Tham nhũng quyền lực, nói nôm na là buôn quan, bán chức cho mấy đảng viên có tham vọng quyền lực. Mà có quyền lực tất có quyền lợi, có quyền lợi tất có... tiền! Và trong đất nước Hồ Chí Minh “cần-kiệm-liêm-chính-chí-công-vô-tư”, tiền là thống soái, là Tiên là Phật, là sức bật con người!

Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ bởi đại thể 90 triệu công dân Việt Nam chưa biết rõ quyền lực của mình mà đất nước mới ra nổng nỗi!


Tóm lại, đã ở tuổi ‘cổ lai hy’ + 3, thì Một, bác ấy tìm mọi ảo thuật để trụ cửa sau trên ghế Tổng bí thư là chỉ để thể hiện sự hy sinh cái thú điền viên cho, thứ nhất: lợi ích đảng (= lợi ích của lãnh đạo chóp bu), thứ hai: cho lợi ích nhân dân ( = ± 4 triệu đảng viên thường thường bậc trung, bậc chạy kinh kỳ), thứ ba: cho lợi ích dân tộc (90 triệu người - không là đảng viên = công dân, có nghĩa vụ cao cả tuyệt đối là đóng thuế nuôi 4 triệu nhân dân); Hai, bác Trọng Lú là đệ nhất quan tham chính hiệu: vừa tuyệt đối tham vọng quyền lực, vừa tuyệt đối tham nhũng quyền lực, nhất là vừa tham quyền cố vị. Có điều bác ấy chưa Hối, bởi chưa chính thức bị Lộ. Thế thôi.

Không ai có thể phủ nhận rằng hiện nay T$ chuyên ngành xây dựng đảng ma dze in VN xhcn Nguyễn Phú Trọng là người có quyền tuyệt đối “nói lấy được, nói cho sướng cái mồm” (5); “nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ” (6) trước đất trời, trước con cháu, cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

(16/08/2017)_______________________________________

Chú thích:


(4) Hồ Chí Minh - Bố già dân tộc, Doanh nhân văn hoá thế giới, Ông tiên sống mãi trong quần chúng ta.

(5) Trần Độ, tên thật Tạ Ngọc Phách - Trung tướng, cựu Phó Chủ tịch đảng hội nước VN xã nghĩa: Nhật ký rồng rắn.

(6) Nguyễn Khải – Nhà văn, Đại tá, ĐB đảng hội, Phó TTK Hội nhà văn VN xhcn: Đi tìm cái tôi đã mất.


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo