Nói về Trịnh Xuân Thanh và Bãi Tư Chính - Dân Làm Báo

Nói về Trịnh Xuân Thanh và Bãi Tư Chính

Thù Trọng Lắng mấy hôm nay náo nức
Trịnh Xuân Thanh đã về đến Ba Đình
Truyện thần thoại nằm mơ không có được
Còn xem thường Trọng Lú nữa hay không?

Về "đầu thú" sao vu cho "bắt cóc"
Đồng chí Tô Lâm cần làm rõ chuyện này
Đánh Thanh chạy đi, phải ôm Thanh về lại
Lỡ lơ là hắn trốn nữa thì sao!

Thù Trọng Lắng mấy đêm nay mất ngủ
Lòng vui mừng mà dạ chẳng thấy vui
Bắt được chuột nhưng bình Tàu bị nứt
Đảng Ba Đình bầy chuột cống quá to

Sợ Tập quở, Lú gọi phôn than thở
Lú không ngờ Tập nộ khí xung thiên
Bãi Tư Chính sao không đề cập đến
Chuột với bình lại báo cáo làm chi!?

Bẩm ngài Tập, chuyện đâu còn có đó
Ngài đừng lo bọn mũi lõ mắt xanh
Đám dầu khí Repsol chờ cuốn gói
Lệnh dừng ngay... khoan khảo sát thăm dò

Lấy 4 tốt, 16 vàng cầu chứng
Dân biểu tình ngộ sẽ đập thẳng tay
Bãi Tư Chính thuộc về ngài, còn ai nữa... 
Có biểu tình ngộ sẽ báo nị hay.

03.08.2017Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo