Tượng kia mà biết nói năng - Dân Làm Báo

Tượng kia mà biết nói năng

(thì thằng có đảng hàm răng chẳng còn)

Tượng chiến thắng nhà sản xây mười tỷ(1)
em sờ vào tượng rớt bể bị thương
thủa xa xưa các chú ở chiến trường
Tô Vĩnh Diện nhảy vô đường pháo đổ

Phan Đình Giót dùng thân mình bịt lỗ
Bế Văn Đàn giá súng ở Điện Biên
Thế cho nên các chú quá linh thiêng
Em đụng đến các chú liền nhảy xuống

Ở bên mẽo tượng xây có năm tỷ
Đúc bằng đồng hai chiến sỹ kề bên (3)
Em đu càng súng các chú đứng yên
Như bảo vệ cho một nền dân chủ

Chắc bên mẽo người ta xây dựng đủ
Bằng tượng đồng các chú đứng hiên ngang
Nhà sản ta xây cất bớt rõ ràng
Nên các chú muốn hiện hồn xuống đất

Bởi người chết đâu có quyền nói thật
Nên anh hùng là ngọn đuốc tẩm xăng(4)
Bức tượng kia nếu mà biết nói năng
Thằng cộng sản hai hàm răng đổ máu

P/S: bực mình vì xem tin tức nhà sản

11/8/2017


_____________________________________

Chú thích:

(4) Lê Văn Tám lấy thân làm đuốc


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo