Việt Nam đất nước chư hầu - Dân Làm Báo

Việt Nam đất nước chư hầu


Bỗng dưng Thanh hiện xác về
Huynh, Quang mất tích chẳng hề trối trăn
Ba Đình trống giục cờ giăng
Trọng Lú khai hỏa mở lò luyện đan

Hà Nội như có đảng tang
Bầy chuột nhốn nháo tìm đường cút đi
Trọng lên kế hoạch khả thi
Phải ngồi lì hết nhiệm kỳ mới thôi

Tình $ồng chí bạc như vôi
Đảng là bầy thú tranh mồi giết nhau
Bản năng quyền lực hàng đầu
Đấu trường kịch bản bọn Tàu bày mưu

Xét ra trong đám thằng mù
Tập chọn Trọng Lú bú dù dễ sai
Thành Đô mật ước triển khai
Ba Đình thủ phủ, tay sai thờ Tàu

Việt Nam đất nước chư hầu
Từ nay đến mãi ngàn sau vẫn còn
Nhân dân bị phỏng 2 hòn
Giống nòi tuyệt tự, nước non tiêu điều.

Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo