Sức mạnh công luận - Dân Làm Báo

Sức mạnh công luận

George Orwell * Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Trên diễn đàn, hay ở những không gian lộ thiên được công nhận nào đấy giống như Hyde Park, ta có thể hầu như nói bất kỳ điều gì, và, điều có lẽ ý nghĩa hơn, không ai sợ nói lên ý kiến thật lòng của mình ở trong các quán rượu, trên nóc xe buýt, vân vân. Vấn đề là tự do tương đối mà chúng ta có lại phụ thuộc vào công luận.

Luật pháp không bảo vệ. Chính quyền soạn ra luật pháp, nhưng luật pháp có được thực thi hay không, và cách cảnh sát hành xử, tất cả đều phụ thuộc vào thái độ chung trong nước. Nếu rất nhiều người quan tâm đến tự do ngôn luận, sẽ có tự do ngôn luận cho dù luật pháp cấm; nếu công luận yếu ớt, những nhóm thiểu số gây phiền toái sẽ bị trấn áp cho dù luật pháp tồn tại để bảo vệ họ.

Nguồn: Trích dịch từ bài viết trong nguyên tác tiếng Anh "Freedom of the Park" của George Orwell đăng trên báo Tribune, Anh ngày 7 tháng 12, 1945.


Trích dịch:Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo