Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài - Dân Làm Báo

Ở bầu thì tròn, ở ống thì dàiBình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo