Large size 3X lò tôn không vừa! - Dân Làm Báo

Large size 3X lò tôn không vừa!

Vũ Nhôm ơi hỡi Vū Nhôm!
Sao không thoát xác mà dzìa làm chi?
Dzìa đâu giải quyết được gì
Làm cho bọn tớ khó đi nước ngoài

Kế hoạch tẩu thoát có rồi
Visa bỏ túi ngồi chơi chờ thời
Lỡ bị Trọng lú đánh hơi
Nội Bài cửa khẩu sẵn sàng dzọt ngay

Ba Đình cái đảng cướp ngày
Đảng viên nào cũng 2 tay nhúng chàm
Dành ăn như chó cắn càng
Trọng nay thắng thế xây lò triệt nhau

Lần lượt thằng trước thằng sau
Không cùng phe cánh chặt đầu lột da
Có Tập điều khiển từ xa
Chư hầu Trọng Lú tỏ ra trung thành

Chặt cành trẩy ngọn cho nhanh
Tiến về Đà Nẵng còng đầu Vũ Nhôm
Tham nhũng nuôi đảng sống còn
Thanh trừng nội bộ mới là nỗi lo

Kiên Giang còn khúc củi to
Thằng già Trọng Lú dám mò tới không?
Hay Trọng ngồi đó khóc ròng
"Large size 3X" lò tôn không vừa!

07.01.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo