Nước mắt của loài bò sát - Dân Làm Báo

Nước mắt của loài bò sát

Khóc đi Thăng, khóc đi Thanh
2 ta cùng khóc ngập lăng Ba Đình
Lẽ nào Trọng lú làm thinh
Quên tình đồng chí, cố tình triệt ta

Khóc nhiều ắt sẽ được tha
Khóc chưa thảm thiết thì ma trong tù
Ngu sao làm "đại trượng phu"
Ôm chân Trọng lú chổng khu mà gào

Bị cáo rất đỗi tự hào
Cái lò bác Trọng củi vào thành than
Thăng, Thanh, 2 cháu quy hàng
Nịnh mong bác Trọng nghe xong... khoan hồng

Lên voi xuống chó hanh thông
Làm người tử tế đừng hòng tự do
Ba Đình đảng cướp xin - cho
Đưa cao đánh khẽ tội to thành bèo

Năm nay Mậu Tuất eo sèo
Thất thu quà cáp Tết nghèo hơn xưa
Ở tù như giấc ngủ trưa
Ra tù bị cáo chẳng thua thằng nào

Đô la của cải chất cao
Visa bỏ túi tiêu dao tháng ngày
10 thằng làm thối móng tay
So ra tài sản không bằng Thăng, Thanh.

19.01.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo