Trọng lú: công an coi chừng Ba Ếch nó mua! - Dân Làm Báo

Trọng lú: công an coi chừng Ba Ếch nó mua!

"Đạt được những kết quả nêu trên là do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân cơ bản là: Các đồng chí đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với lực lượng Công an nhân dân. Đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an." - Nguyễn Phú Trọng (1)

Nguyễn Phú Trọng chính thức xác nhận đã nắm đầu toàn bộ công an và công an là đồ xài riêng của tổng bí lú.

Và "kẻ địch" có đủ tiền để mua chuộc công an còn ai ngoài đồng chí X!?

Và "kẻ địch" mà Tổng bí lú sợ tấn công vào lực lượng côn an của ngài chính ủy côn an cũng còn ai ngoài đồng chí X!?

Thời đại "còn Ếch còn mình" đã bước sang thời kỳ "còn Lú còn mình"

16.01.2018

Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo