Ăn mày cửa Phật - Dân Làm Báo

Ăn mày cửa Phật

Nhìn hình Quang gục đầu bên Ấn Độ
Trông hắn mềm như bún trước thần linh
Nếu không biết hắn là tay la sát
Tướng côn an thì sẽ rất là lầm


Thôi đi Quang, đừng ăn mày cửa Phật
Phật tổ nào lại chứng giám cho mi
Tu 10 kiếp mi vẫn là kiếp chó
Cắn nhân dân trù dập chốn lao tù

Thôi đi Quang, đã là tướng côn an
Đừng đóng kịch trông ngô nghê dị hợm
Theo lý lịch đảng mi vô tôn giáo
Cầu nguyện gì? bọn Vẹm qúa tào lao

Đừng cúi mặt mất lập trường quan điểm
Tôn giáo Ba Đình thờ lão già râu
Vì sự nghiệp Hán(g) gian Hồ Bả Chó
Nguyện trung thành theo chủ nghĩa tam vôBình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo