Thơ cho Cô giáo viên Bình Chánh - Dân Làm Báo

Thơ cho Cô giáo viên Bình Chánh


Trường tiểu học có tên Bình Chánh
Mấy ngày qua nổi sóng như cồn
Mới thoạt nghe cứ tưởng tin đồn
Phụ huynh bắt giáo viên quỳ gối

Trường Bình Chánh pháp trường đấu tố?
Y chang thời cải cách 54
Trường học sao như chốn lao tù
Thầy cô giáo trở thành tội phạm!

Con cán bộ mầm non của đảng
Can cớ chi Cô phạt bắt qùy
Phải âu yếm ôm ghì như Bác
Chờ bàn giao cho Bác bú mồm

Nghề cao qúi đảng phong “giáo chức“
Hoá ra nghề dứt cháo không sai
Ngành giáo dục thời Hồ Bả Chó
Toả đầy mùi hố xí 2 ngăn

Hãy đứng dậy Cô giáo viên Bình Chánh
Đừng qùy luôn mà tan nát cõi lòng
“Chuột chạy cùng sào nên mới vào sư phạm“
“Kỹ sư tâm hồn “ ảo ảnh cả đời Cô
Đốt giáo án về đi buôn tiếng Việt
Tiếng của Bùi Hiền, Cô sẽ được "thơm" lây!Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo