Chế độ độc tài toàn trị là nguyên nhân đưa đến sự suy sụp của nền giáo dục - Dân Làm Báo

Chế độ độc tài toàn trị là nguyên nhân đưa đến sự suy sụp của nền giáo dục

Nhà giáo Đỗ Việt Khoa trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành 

Trần Quang Thành (Danlambao) - 43 năm qua, kể từ khi đặt quyền thống trị cả nước theo chế độ độc tài toàn trị, giới cầm quyền cộng sản đã mang mô hình giáo dục ngoại lai theo mô hình Sô viết, học thuyết Mác - Lê nin thực thi ở Việt Nam.

Những giá trị của nền giáo dục truyền thống do ông cha để lại gần như bị xóa bỏ. Trong xã hội, bạo lực học đường ngày càng gia tăng, thiếu vắng nét đẹp bao đời nay với truyền thống tiên học lễ - hậu học văn. Chất lượng giáo dục giảm sút nghiêm trọng với đội ngũ thầy cô đua chen với đồng tiền. 

Từ Hà Nội, nhà giáo Đỗ Việt Khoa, người một thời đã bất chấp gian nguy, đấu tranh mạnh mẽ tố giác những gian lận trong thi cử đã nêu rõ chế độ độc tài toàn trị là nguyên nhân đưa đến sự suy sụp của nền giáo dục. 

Cuộc phỏng vấn do nhà báo Trần Quang Thành thực hiện. 

Nội dung như sau, mời quí vị cùng nghe: Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo