Tướng cầm Quân và tướng cầm Quần XHCN - Dân Làm Báo

Tướng cầm Quân và tướng cầm Quần XHCN

Cầm quân hàng tướng đi đầu
Cơ, Rô, Chuồn, Bích… chư hầu đảng ta!
Thế trận Vĩnh, Hoá bày ra
Công an thắng lớn đô la thu về
Còn riêng tướng Giáp ê chề
"Sinh đẻ kế hoạch" cầm quần chị em
Đảng nuôi một lũ tướng hèn
Ăn hại đái nát, thổi kèn xung phong!
Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo