Chén sành và chén kiểu - Dân Làm Báo

Chén sành và chén kiểu


Trộm cướp như thể chén sành
Công an chén kiểu, chén nào quí hơn?
Đi đường bị cướp, tai ương
Nhớ gọi "hiệp sĩ" mở đường máu cho

Công an nhiều việc phải lo
Lo sao "còn đảng còn mình" ấm no
Nên đừng bày vẽ so đo
Coi trọng hiệp sĩ xem thường côn an

Ở đâu cưỡng chế đất vàng
Ở đó có sẵn côn an tức thì
Ở đâu đòi hỏi môi sinh
Ở đó tràn ngập đội hình công an

Dù cho cướp có võ trang
Đã có hiệp sĩ sẵn sàng hiến thân
Chứ còn quần chúng nhân dân
Tay không lật đổ chính quyền như chơi

Chén kiểu chỉ để ngắm thôi
Đó là di sản của Hồ Chí Minh.Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo