Bằng chứng bán nước - Dân Làm Báo

Bằng chứng bán nước

Trước đây nhiều người hỏi tôi về hiệp ước bán nước đó, tôi đều nói rõ sự nghi ngờ của mình về thông tin như vậy vì thiếu bằng chứng xác thực, và vì tin rằng những người cộng sản không thể bán rẻ dân tộc đến mức ấy để cứu đảng và địa vị cầm quyền của riêng họ. 

Còn đây là gì nếu không phải là bằng chứng?
Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo