"Quần chúng tự phát" từ đâu? - Dân Làm Báo

"Quần chúng tự phát" từ đâu?

CTV Danlambao - Từ xe thùng của bộ côn an. Từ cái lò côn đồ của đảng cộng sản. Bằng gian manh truyền đời từ ngày cướp chính quyền, những tên công an giả dạng côn đồ để trở thành côn an bất-chính-quy đã đóng vai quần chúng yêu đảng, ngang nhiên đứng trên luật pháp để tấn công người dân yêu nước.

Hồ sơ "thành tích" côn an đánh dân đến bây giờ có lẽ đã chất cao như núi. Tất cả làm nên tấm khiêng để bảo vệ chế độ có truyền thống hèn với giặc ác với dân. "Thành tích" đó lại được dày thêm trong ngày 10.06.2018: 

Những công dân yêu nước này đã trở thành "đối tượng thù địch" của băng đảng côn đồ chỉ vì họ xuống đường bày tỏ ý nguyện của mình trong ôn hòa về một vấn đề chung của đất nước: 


Làm tròn sứ mạng hèn với giặc ác với dân do đảng giao phó, những tên côn đồ leo lên xe thùng côn an trở về sào huyệt của băng đảng.

Khoát lại trên người bộ đồng phục, chúng nghiễm nhiên biến thành: chiến sĩ công an nhân dân11.06.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo