Sao các người dám nhân danh Tổ Quốc? - Dân Làm Báo

Sao các người dám nhân danh Tổ Quốc?


Sao các người dám nhân danh Tổ Quốc? 
Đàn áp dân biểu tình quyết tử giữ non sông 
Xưa các người từng xua dân biểu tình chống Mỹ 
Nay biểu tình chống Tàu, có gì khác nhau không?

Khi Mỹ ném bom B52, dân biểu tình chống Mỹ 
Bởi Mỹ đã gây đau thương cho hàng vạn đồng bào 
Nay Tàu cưỡng chiếm Hoàng Sa bốn tư năm có lẻ 
Rồi lấn dần Biển Đông, dân không đớn đau sao? 

Tàu đã tàn sát hàng vạn đồng bào tháng Hai năm 79 
Rồi ra lệnh Ích Tắc xóa nghĩa trang, mà đã xóa hết đâu 
Ai đã cho cộng Tàu thuê đất rừng 50 năm ven biên giới? 
Lẽ nào các người định lừa dân dâng đất Việt cho Tàu? 

Ai đã nỡ cho Tàu thuê Sơn Dương-Formosa Hà Tĩnh? 
Một thời hạn kéo dài 70 năm gây thảm hoạ môi trường 
Đẩy hàng chục vạn ngư dân phải nằm bờ thất nghiệp 
Còn vu cáo dân chống Tàu là “gây rối quê hương!” 

Ai đã dâng Bô Xít Tây Nguyên cho giặcTàu cộng sản? 
Để Tàu đưa người sang lập ấp nhằm xâm chiếm lâu dài 
Ai đã cho giặc Tàu tràn vào thâu tóm đất đai Đà Nẵng? 
Dù các người biết rõ ràng, mà trách nhiệm chẳng về ai! 

Nay bọn thân Tàu lại vẽ ra Đề Án “3 Đặc Khu Kinh Tế” 
Từ Vân Đồn, Bắc Vân Phong đến Phú Quốc Kiên Giang 
Nằm sát “đường lưỡi bò” để Tàu chiếm Biển Đông cho dễ 
Vậy mà Quốc Hội đòi thông qua, xin hỏi có nên chăng? 

Dân Việt đã trả lời bằng hàng chục cuộc biểu tình phản đối 
Từ Hà Nội qua các tỉnh Miền Trung, rồi Sài Gòn đến Cà Mâu… 
Hàng trăm vạn người đã xuống đường đấu tranh bất bạo động 
Dẫu bị đàn áp bởi hàng ngàn an ninh, dù sứt trán bươu đầu! 

Bởi biết dân luôn nhớ, giặc Tàu là kẻ thù truyền kiếp 
Và kẻ chấp bút Đề Án này chắc đã quá hiểu rõ dân tình 
Nên Đề Án không có một từ “Tàu” nào để lừa người mù tịt 
Cứ bấm nút thông qua, là bị mắc mưu lũ đầy tớ Bắc Kinh! 

Các người nhân danh ai mà đàn áp dân biểu tình bất bạo động? 
Đang xiết chặt tay nhau xuống đường chống Tàu cộng xâm lăng 
Các người không xót xa ư khi Biển Đông đang bị cộng Tàu xâm lấn? 
Hay vì công hàm Ích Tắc đã trao mà phải dâng giặc Trường-Hoàng? 

Nếu Đề Án này được thông qua thì 90 triệu dân Việt Nam quyết tử 
“Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm hoàng đế nước người!” 
Như Danh Tướng Trần Bình Trọng thời Trần đã ngửng cao đầu tiết liệt 
Hỡi đồng bào! Hãy nghe lời Danh Tướng xuống đường thôi! 

Hà Nội, 19/6/2018 Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo