Vùng lên! - Dân Làm Báo

Vùng lên!


"Vùng lên hởi các nô lệ ở thế gian,
Vùng lên những ai cực khổ bần hàn". 

Cộng sản Liên Xô, thầy và đàn anh của csVN, cũng đã sụp đổ. Khởi đầu bởi chính Gorbachev sau 80 năm thống tri độc tài. Năm 1985, dân chúng Nga có ngờ được có một ngày nào đó chế độ cộng sản cai trị họ sẽ bị sụp đổ không? 

Tiếp theo sau sự sụp đổ của Liên Xô, khối Cộng sản Đông Âu cũng đã sụp đổ bởi chính người dân bị đày đọa, bóc lộ đứng lên. Năm 1990, người dân Đông Âu, Đông Đức có ngờ được có một ngày nào đó chế độ cộng sản sẽ bị sụp đổ không? 

Cái gọi là “dòng thác cách mạng thứ 3” mà csVN láo lếu là một tất yếu lịch sử (Congo, Angola , Phi châu, Nam Mỹ...) cũng đã tiêu tán lâu rồi! 

Chế độ csVN rồi sẽ bị tiêu diệt bởi chính các lực lượng nòng cốt căn bản tạo nên lý thuyết cs: 

1. “Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian”. Người dân VN hiện nay là những người nô lệ của đảng csVN. Không có tự do, không có dân chủ, họ chỉ là những con ngựa kéo xe tang. Những con ngựa bị bịt mắt hai bên, chỉ được thấy phía trước mà thôi. 

2. “Vùng lên những ai cực khổ bần hàn”. Đảng cướp csVN đã cướp hết tài sản của dân chúng, cướp hết đất đai, tài nguyên quốc gia để đem chia cho các đảng viên gộc và bạn bè con cháu chúng. Đại đa số dân bình thường sống nghèo khổ, cơ cực, còn bị các cơ quan đảng địa phương tham nhũng hối lộ. 

Sự tan rã và bị tiêu diệt của đảng csVN là một tất yếu lịch sử. Liên Xô cần đến 80 năm. Đông Âu, Đông Đức cũng cần đến gần 40 mới tan rã, thì csVN có may mắn gì hơn đâu. csVN cũng không thể thoát ra khỏi quỹ đạo định mệnh của chúng. Đó là một tiến trình tất yếu của duy vật lịch sử. 

Năm 2018, dân chúng VN có ngờ được có một ngày nào đó chế độ cộng sản Việt Nam sẽ bị sụp đổ không? Tại sao không? Chúng ta sẽ không chỉ ngờ thôi, chúng ta sẽ làm những gì mình có thể trong khả năng của mổi người để ngày cáo chung của chế độ csVN đến sớm hơn. 

Hãy nổi dậy như đã nổi dậy ở Bình Thuận. Hãy nổi ở mọi tỉnh, thành. Giờ lịch sử đã điểm. Nhân dân Việt Nam chỉ có một con đường sống đó là nổi dậy mọi nơi. Đừng để ngọn đuốc Bình Thuận bị dập tắt và đừng để chúng ta ra về trong ngậm ngùi tay trắng vẫn hoàn trắng tay. 

15.06.2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo