Tổ sư lợi dụng - Dân Làm Báo

Tổ sư lợi dụng

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Đứa nào thay tên đổi họ, che tông họ Cộng, dấu tích loài Sản, rao hàng Việt minh, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để "cướp chính quyền"? 

Đứa nào lợi dụng lòng yêu nước để cướp xong là độc lập thành độc quyền cai trị đất nước? 

Đứa nào lợi dụng lòng yêu nước để lập nên điều 4 và sau đó có đứa tuyên bố bỏ đi là tự sát?

Đứa nào lợi dụng lòng yêu nước để gào lên "Thương cha, thương mẹ, thương chồng / Thương mình thương một, thương Ông thương mười / Yêu con yêu nước yêu nòi / Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu!; để oe oe Tiếng đầu lòng con gọi Stalin

Đứa nào lợi dụng lòng yêu nước để thiết tha tha thiết rằng "Bên kia biên giới là nhà/Bên nầy biên giới cũng là Quê hương"

Đứa nào lợi dụng lòng yêu nước để sẵn sàng đốt cháy Trường Sơn, xua hàng triệu thanh niên thiếu nữ sinh Bắc tử Nam vào "công cuộc" ta đánh hộc máu đồng bào miền Nam là đánh cho Nga cho Tàu? 

Đứa nào lợi dụng lòng yêu nước để nướng hàng nghìn thanh niên Việt Nam trên núi rừng Tây Nam? 

Đứa nào lợi dụng lòng yêu nước để gửi thanh niên ra chiến trường Việt Bắc và sau đó làm đẹp lòng quân xâm lược - đã trở thành đồng chí 4 tốt 16 vàng - xóa bia đục mộ những người con nước Việt hy sinh vì tổ quốc? 

Đứa nào lợi dụng lòng yêu nước để ra lệnh binh lính không được nổ súng và quân Tàu xâm lược Gạc Ma? 

Đứa nào lợi dụng lòng yêu nước để cắt đất, chia rừng, bỏ biển, bỏ đảo cho những con cắc kè "đồng chí đi xâm lăng đồng chí" đã từng huênh hoang "dạy cho VN một bài học"

Đứa nào lợi dụng lòng yêu nước để cho Ải Nam Quan, nửa Thác Bản Giốc và một phần lãnh thổ biên giới Việt-Tàu bị xóa tên trên bản đồ Tổ quốc? 

Đứa nào lợi dụng lòng yêu nước ký công hàm dâng đảo, để ngày hôm nay Hoàng Sa - Trường Sa được các đồng chí "bên kia biên giới là nhà" chính thức trương bảng Tam Sa? 

Đứa nào lợi dụng lòng yêu nước để treo đèn lồng phương bắc, gắn thêm sao trên cờ đỏ 4 cánh, rình rập âm mưu đem tiếng nước "lạ" dạy cho học trò con nít dân ta? 

Đứa nào lợi dụng lòng yêu nước để tống giam thiếu nữ biểu tình tại nhà - đả đảo quân xâm lược? 

Đứa nào lợi dụng lòng yêu nước để đạp mặt chính "đồng chí" của mình xuống đường phản đối bọn xâm lăng? 

Đứa nào lợi dụng lòng yêu nước để bắt người phụ nữ lên tiếng bảo vệ biển đảo vào trại phục hồi nhân phẩm, bỏ tù những người mẹ có con thơ chỉ vì muốn làm công dân thật sự yêu nước? 

Đứa nào lợi dụng lòng yêu nước để bán rẽ tài nguyên tổ quốc? 

Đứa nào lợi dụng lòng yêu nước để vẽ vời các đề án phát triển đất nước nhằm rút ruột công trình? 

Đứa nào lợi dụng lòng yêu nước để ăn cắp tiền bá tánh ODA? 

Đứa nào lợi dụng lòng yêu nước để vay tiền mượn vốn và làm giàu trên núi nợ của quốc gia? 

Đứa nào lợi dụng lòng yêu nước để đổ lên đầu nhân dân Vinashin, Vinalines, trái bom bùn đỏ bô xít trên nóc nhà Tây Nguyên? 

Đứa nào lợi dụng lòng yêu nước để phán rằng đóng phí là yêu nước? 

Đứa nào lợi dụng lòng yêu nước để phán rằng vệ sinh là yêu nước? 

Đứa nào lợi dụng lòng yêu nước để ra đi từ vô sản trở về là tài phiệt, tư bản đỏ? 

Đứa nào lợi dụng lòng yêu nước để bám ghế giữ quyền trong khi tự thú nhận cả đám là một bầy sâu - sâu nhỏ, sâu lớn; cả lũ từ trên xuống dưới càng chỉnh càng đốn? 

Đức nào lợi dụng lòng yêu nước để khẳng định rằng Đặc Khu III Tàu là chủ trương lớn của Bộ Cá Tra? 

Đứa nào... 

Đứa đó, những đứa đó, chính chúng là tổ sư lợi dụng lòng yêu nước. 

Những đứa đó: 

không có yêu nước mà chỉ có lợi dụng lòng yêu nước. 

đó là nghề và độc quyền của tổ sư. 

"thằng" nào khác yêu nước là "thằng" đó láo! 

"Con" nào khác yêu nước, "con" đó là đồ phản động! Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo