"Làm tròn sứ mạng vẻ vang": Từ Nguyễn Ái Quốc đến Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam - Dân Làm Báo

"Làm tròn sứ mạng vẻ vang": Từ Nguyễn Ái Quốc đến Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam

LS Hoàng Kim (Danlambao) - Hình ảnh của "Cha già dân tộc", "Bác Hồ kính yêu", "lãnh tụ vĩ đại" đã được Cộng sản gieo vào đầu dân tộc Việt Nam ngay từ những ngày đầu khi Hồ Chí Minh mới được đưa về hang Pắc Pó, nơi được đặt làm tổng hành dinh để lãnh đạo cuộc cách mạng chống Pháp và cướp chính quyền. Ở đây Cộng sản lần lượt thành lập các đội tuyên truyền giải phóng quân, ban dân vận, địch vận và họ xả hết tốc lực để lăng-xê, đánh bóng lãnh tụ nầy. Ai không chấp nhận hay nói ngược lại sẽ bị cho là phản động, phản cách mạng và sẽ bị Cộng sản dùng "bạo lực cách mạng" dập tắt ngay bằng cách gán cho họ các tội danh "bôi nhọ lãnh tụ, chống phá cách mạng, phản quốc..."

Ngay từ đầu Hồ Chí Minh đã bị nghi ngờ là Hán gian thì ông ta chỉ ởm ờ phủ nhận "Khi ngủ thì người Hán nào cũng tốt cả". 

Hôm nay, kể từ ngày 28.1.1941 sau khi về hang Pắc Pó, ngay cả báo lề đảng cũng không còn giấu giếm thân phận của ông Hồ và họ đã xác nhận Hồ Chí Minh chính là Thiếu tá Hồ Quang, đảng viên đảng cộng sản Tàu, tình báo của Hoa Nam. Có phải đã đến lúc họ cần khai tử cái tên Nguyễn Ái Quốc vì nó đã làm tròn "sứ mạng lịch sử"? 

Chúng ta thử nhìn vào 2 "sứ mạng lịch sử" điển hình: Sứ mạng của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt NamSứ mạng của cái tên Nguyễn Ái Quốc. 

Sứ mạng của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam

Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (MTGPMNVN) được chính thức thành lập vào ngày 20.12.1960 tại Tây Ninh. 

Sứ mạng của MTGPMNVN được Đảng Lao Động giao phó: 

"Theo nghị quyết 15 của đảng: Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã ra nghị quyết cho phép các lực lượng Cộng sản miền Nam sử dụng bạo lực để lật đổ chính quyền miền Nam." "Ngay từ đầu, MTGPMNVN đã được lãnh đạo bởi BCHTW Đảng Lao động (tức Đảng Cộng sản) và hoạt động như một chính phủ của Bắc Việt ở miền Nam Việt Nam là để giải phóng Miền Nam."

Ngày 31.1.1977 MTGPMNVN được sáp nhập vào Mặt trận Tổ quốc và xem như bị giải thể: 

"Sau 17 năm hoạt động Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt đã làm tròn sứ mệnh vẻ vang." (Trích trong Tạp chí Quốc phòng toàn dân đăng ngày 15.12.2015 của Đại tá, TS. Nguyễn Thành Hữu.) 

Sứ mạng của cái tên Nguyễn Ái Quốc 

Ngày nay với mạng Internet, thông tin được cập nhật khá dễ dàng nên không khó khi muốn truy tìm nguồn gốc của cái tên Nguyễn Ái Quốc. Nguyễn Ái Quốc là ai? Nguyễn Ái Quốc làm gì? Ai cũng có thể truy cập được. Cho nên trong phạm vi bài viết nầy chúng ta chỉ tìm hiểu cái "sứ mạng lịch sử" đứng sau cái tên Nguyễn Ái Quốc là gì? 

Cái "sứ mạng" của MTGPMNVN tương đối dễ nhận. Ngược lại sứ mạnhnh của cái tên Nguyễn Ái Quốc rất khó nhận ra, vì nó được che giấu rất kỹ và được nâng lên hàng "bí mật nhà nước". Tuy nhiên ngay từ đầu Hồ Chí Minh cũng đã tiết lộ ít ra là một nửa sự thật qua hai câu khẩu hiệu: 

"Vì lợi ích mười năm trồng cây 
Vì lợi ích trăm năm trồng người". 

Tại sao trồng cây trồng người mới chỉ là một nửa sự thật? Một nửa sự thật kia là gì? 

Và tại sao Hồ Chí Minh lại giấu? 

Nửa sự thật còn lại được giấu trong kế sách của Quản Trọng, thừa tướng nước Tề (cũng là nhà chính trị, tư tưởng lớn) thời Xuân Thu, Trung Quốc. Nguyên văn trong tác phẩm "Quyền tu" của Quản Tử (Quản Trọng) như sau:

- Nguyên văn: "一年之计,莫如树谷;十年之计,莫如树木;终身之计,莫如树人。一树一获者,谷也...

- Phiên âm Hán Việt: 

Nhất niên chi kế, mạc như thụ cốc; 
Thập niên chi kế, mạc như thụ mộc; 
Chung thân chi kế, mạc như thụ nhân. 
Nhất thụ nhất hoạch giả, cốc dã; 
Nhất thụ thập hoạch giả, mộc dã; 
Nhất thụ bách hoạch giả, nhân dã. 
Ngã cẩu chủng chi, như thần dụng chi, cử sự như thần, duy vương chi môn. 


- Dịch: 

Kế hoạch 1 năm, không gì hơn trồng ngũ cốc; 
Kế hoạch 10 năm, không gì hơn trồng cây; 
Kế hoạch cả đời, không gì hơn trồng người. 
Trồng 1 thu hoạch 1 là ngũ cốc; 
trồng 1 thu thoạch 10 là cây; 
trồng 1 thu hoạch 100 là người. 
Nếu ta chú trọng trồng người thì sử dụng như thần vậy, 
mọi sự đều thành công trôi chảy như thần, 
đây là cánh cửa duy nhất để làm vua (người lãnh đạo)". 

Hôm nay sự thật che giấu sau cái tên Nguyễn Ái Quốc đã được phơi bày và không cần che đậy là: 

Tàu cộng đã cài tên tình báo Hồ Quang vào nội tình nước Việt và mở toan "cánh cửa duy nhất" để làm vua/cha già dân tộc nhằm thôn tính Việt Nam. 

Nếu chúng ta lấy ngày 28.1.1941, ngày HCM về hang Pắc Pó làm cột mốc thì cái tên Nguyễn Ái Quốc sau 77 năm đã làm tròn "Sứ mệnh lịch sử". Vì vậy đảng Cộng sản đã cho báo lề đảng công khai tên thật của Hồ Chí Minh chính là Hồ Quang. 

Nếu vào năm 1977 Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam vừa bị khai tử vừa được vinh danh "MTGPMNVN đã làm tròn sứ mệnh vẻ vang" thì đến năm 2020, sau khi Việt Nam chính thức được sáp nhập vào nước Tàu thì cái tên Nguyễn Ái Quốc cũng sẽ được vinh danh là: "Nguyễn Ái Quốc đã làm tròn sứ mệnh vẻ vang"

14.09.2018 Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo