Chào mừng Năm Mới 2019 - Dân Làm Báo

Chào mừng Năm Mới 2019

Đặng Huy Văn (Danlambao)

Chào Năm Mới! Mừng non sông Độc Lập!
Mừng đồng bào hân hoan đón Tự Do!
Mừng độc đảng sắp về chầu tiên tổ!
Mừng dân oan sắp thoát kiếp lao tù!

Mừng Donald Trump đập tan Tàu cộng sản!
Cứu Trường Hoàng thoát ách giặc Tàu ô!
Để đất nước cùng năm Châu bốn Biển
Tay trong tay xây Hạnh Phúc Cơ Đồ!...

Mừng Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc
Không bảo giờ trở thành những đặc khu
Để bè đảng liếm trôn Tàu bán nước
Hết tranh nhau nhân dân tệ, tiền đô!
...

Mừng Năm Mới, hỡi lương dân Nước Việt!
Căm Phù Sai, Câu Tiễn hãy nếm phân
Thù Phương Bắc, tuổi trẻ thành Phù Đổng
Đuổi Tàu ô xéo cút khỏi non ngàn!

Đêm Giao Thừa, 31/12/2018Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo