Lời tuyên bố công dân - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Lời tuyên bố công dân

< A >
Lê G. (Danlambao) - Rồi đây, khi chủ nghĩa tàn bạo này đã qua đi, những sử gia Việt Nam sẽ hân hoan viết vào Việt Sử ký dòng này: Ngày 25.02.2013, đầu xuân Quý Tỵ, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên đã đưa ra Lời tuyên bố công dân kết nối được hàng triệu trái tim của người Việt trong nước và khắp thế giới châm ngòi cho cuộc đấu tranh giữa bạo tàn và thiện lành, giữa độc tài và dân chủ, nhân quyền, giữa lòng tham và tình bao dung, giữa thù hận và yêu thương, giữa rã rời và kết đoàn. 

Vì sao tôi dám khẳng định điều đó? Đã có bao nhiêu người đã nằm trong tù, bao nhiêu người đã dũng cảm đấu tranh chống bạo quyền, và bao nhiêu người anh hùng hơn Nguyễn Đắc Kiên. Đúng, mỗi người trong số họ đều có thể là tấm gương sáng và là tinh thần của cuộc đấu tranh. Nhưng không ai trong số họ có lời tuyên bố công dân rõ ràng, mạnh mẽ, khúc chiết như Nguyễn Đắc Kiên:

Bây giờ, tôi trân trọng tuyên bố những điều tôi muốn: 

Tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành. 

Tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước. 

Tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc. 

Tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào. 

Tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản của các ông ban cho, nên các ông cũng không có quyền tước đoạt hay phán xét nó. Vì thế, tôi có thể xem những lời phán xét trên của ông, nếu có hướng đến tôi là một sự phỉ báng cá nhân. Và tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại. 

Tôi dám khẳng định điều đó vì anh một con người lẻ loi, để chống lại cường hào đã dũng cảm đưa ra lời tuyên bố nói trên trong khi bao nhiêu nhân sỹ trí thức từ trước đến nay cũng chỉ mới đưa ra những thư Kiến nghị và Yêu cầu. Ý chí của anh còn nung nấu mãnh liệt trong bài thơ bi hùng Bởi vì tôi khao khát tự do: 


nếu một ngày tôi phải vào tù, 
tôi muốn được vào nhà tù Cộng sản, 
ở nơi đó tôi gặp những người ngay, 
ở nơi đó đồng loại tôi đang sống. 

nếu một ngày tôi phải vào tù, 
tôi muốn được vào nhà tù Cộng sản, 
ở nơi đó giam giữ Tự do, 
giam giữ những trái tim khao khát Sống. 

nếu một ngày tôi phải vào tù, 
tôi muốn được vào nhà tù Cộng sản, 
ở nơi đó giam giữ những nhà thơ, 
giam giữ kẻ ngủ hoang để thức tỉnh muôn đồng bào vô thức. 

bắt nhà thơ giam vào trong ngục tối, 
là mở ra ngàn thiên thể Tự do. 
bắt Tự do giam vào trong ngục tối, 
là mở ra ngàn thơ tứ Con người. 

nếu một ngày tôi phải vào tù, 
thì chắc chắn là nhà tù Cộng sản, 

bởi vì tôi khao khát Tự do. 


Lời tuyên bố công dân Nguyễn Đắc Kiên đã đi vào hồn Đất nước, vào lòng dân tộc. 

Vậy thì, tất cả chúng ta quên đi thù hận, quên đi ngăn cách, quên đi những mưu toan, quên đi những hèn nhát, quên đi những ích kỷ... để cùng nhau ra lời tuyên bố công dân sau đây (mong Dân Làm Báo phát động phong trào này): 


LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN 

Sát cánh bên Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, chúng tôi những con dân nước Việt Nam cùng ký tên dưới đây để tuyên bố: 

1. Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành. 

2. Chúng tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước. 

3. Chúng tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc. 

4. Chúng tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào. 

5. Chúng tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Chúng tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản của các ông ban cho, nên các ông cũng không có quyền tước đoạt hay phán xét nó. Vì thế, chúng tôi có thể xem những lời phán xét trên của ông, nếu có hướng đến chúng tôi là một sự phỉ báng cá nhân. Và chúng tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại. 

Hãy chung tay để cho LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN này trở thành sợi dây bền vững kết nối hàng triệu triệu trái tim Việt Nam. 


© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.