Tiếng tù và Mậu Thân của Lê Phong Lan - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Tiếng tù và Mậu Thân của Lê Phong Lan

< A >
Biếm họa Babui (Danlambao)


Dân Làm Báo - Họ tiếp tục hát trên những xác người, chối bỏ tội ác, đổ thừa tội phạm, chà đạp lịch sử để tự vinh danh những kẻ sát nhân lẫn một chế độ sát nhân. Và vì thế những tang thương quá khứ đành phải lật lại vì sự thật của lịch sử:

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.