Hoạt động kinh doanh trên vỉa hè, lòng đường là hợp pháp theo quy định của Quốc hội - Dân Làm Báo

Hoạt động kinh doanh trên vỉa hè, lòng đường là hợp pháp theo quy định của Quốc hội

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Hành động của Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 thành Hồ, không những thể hiện cung cách cường hào ác bá, hồng vệ binh của Mao bên Tàu mà còn là một hành động chà đạp quy định pháp luật do chính quốc hội của đảng ông ta đưa ra.

Vào ngày 25/11/2015, quốc hội cộng sản đã biểu quyết thông qua Luật phí và lệ phí 2015. Luật này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Điều này có nghĩa là vào thời điểm Đoàn Ngọc Hải kéo quân đi hạch xách dân lành, phá hoại vỉa hè Sài Gòn, tất cả các sinh hoạt, hoạt động thương mại trên vỉa hè, lòng đường theo nguyên tắc là hợp pháp nếu người dân đóng phí theo quy định.

Trong Điểm 1.2 Khoản 1 Mục V Phần A của Phụ lục số 01 được ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí 2015, quốc hội cộng sản đã giao nhiệm vụ cho Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ban hành mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

Có nghĩa là HĐND địa phương phải chu toàn trách nhiệm ban hành mức phí. Từ đó, tình trạng vỉa hè, lòng đường như thế nào là do chính sách của nhà nước, thể hiện bởi luật chính thức của quốc hội chứ không phải là tệ trạng gây ra bởi người dân.

Câu hỏi đặt ra cho phó quận 1 thành Hồ là sau khi Luật phí và lệ phí 2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017, hiện nay HĐND đã ban hành mức phí và áp dụng thu phí theo luật đã được ban hành hay không?

Nếu không thì chính Đoàn Ngọc Hải và toàn bộ các quan chức trách nhiệm đã không chu toàn nghĩa vụ quản lý xã hội dựa theo đạo luật của quốc hội đưa ra.

Nếu thì nội dung của văn bản về mức phí đó ra sao, tại sao không công bố vì đây không phải bí mật an ninh quốc gia mà là những ấn định tài chánh mà người dân phải trả.

Nếu hay không gì đi nữa thì:

1. Sự có mặt làm ăn buôn bán của người dân kinh doanh tại vỉa hè, lòng đường là hợp pháp. Vi phạm duy nhất (nếu có) của họ là chưa hay không đóng lệ phí (nếu mức phí đã được ban hành và có văn bản thu phí chính thức gửi đến người dân).

2. Luật phí và lệ phí 2015 của quốc hội cũng như những quy định dưới luật này do của HDND tỉnh / thành đưa ra phải xác định rõ ràng về việc xử phạt những người chưa/không đóng lệ phí. Đó là cảnh báo, phạt tiền vì trễ hạn định, và sau cùng là truy tố, xét xử.

3. Từ đó, hành động tùy tiện tháo dỡ, đập phá các cơ sở tư cũng như công của Đoàn Ngọc Hải là những hành động không nằm trong sự cho phép của pháp luật và không được quyền thực hiện ngay cả đối với những người không/chưa đóng lệ phí.

Do đó:

1. Đoàn Ngọc Hải phải bị cách chức, truy tố ra tòa về tội lạm dụng quyền hành, vi phạm luật pháp và phá hoại tài sản tư của người dân cũng như tài sản chung của đất nước.

2. Mọi cá nhân, cơ sở bị Đoàn Ngọc Hải làm tổn thương danh dự, gây thiệt hại về tài sản vật chất có quyền kiện Đoàn Ngọc Hải ra tòa và đòi bồi thường.

Trở lại vấn nạn vỉa hè và lòng đường bị chiếm cứ:

Khi biểu quyết thông qua Luật phí và lệ phí 2015, Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách vào lúc đó tuyên bố: "Việc sử dụng lòng đường, hè phố là nhu cầu thực tế, cần thiết ở tất cả các đô thị, không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước trên thế giới và là nguồn thu ngân sách Nhà nước khá lớn của nhiều đô thị."

Chính ông ĐBQH này xác định đây là nhu cầu thực tế và cần thiết của người dân.

Chính ông ta xác nhận thu phí người dân là để gia tăng nguồn thu của ngân sách Nhà nước.

Do đó, chúng ta có thể khẳng định một lần nữa là: Với Luật phí và lệ phí 2015, tình trạng sinh hoạt vỉa hè, lòng đường, quản lý như thế nào, kết quả ra sao... hoàn toàn phản ảnh chính sách và thước đo trách nhiệm của nhà nước và đảng CSVN đang độc quyền lãnh đạo vào cai trị đất nước Việt Nam.

06.03.2017___________________________________

-  Nam, Bắc giành vỉa hè, Trung đòi biển

- Chí Phèo Đoàn Ngọc Hải

Nguồn tham khảo:
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo